Socialt arbete/Psykologi

Bron blev inte slutet

Johansson, Solveig

"Som gryning följer efter lång mörk natt, så kom jag tillbaka till mitt liv efter år av depression och mani" skriver Solveig Johansson

Läs mer

Brustna illusioner

Gunilla Margareta

Tankar, känslor och beteenden som är typiska symtom vid sex- och förälskelsedysberoende. Sandras liv förändras, från totalt känslo­mässigt kaos till insikt, tillfrisknande och livsstilsförändring.

Läs mer

Cancer som resesällskap

Målevik, Maggie

Om min tid med cancer som resesällskap. För att uppmuntra dig som själv drabbats av sjukdom, dig som är anhörig eller vårdare.

Läs mer

DoggyBag

Backman, Gunilla; Engberg, Birgitta

I boken DoggyBag – hundmat, hälsa, för ett bra hundliv vill Gunilla Backman och Birgitta Engberg ge dig ett perspektiv på hundens kosthållning. Fokus i boken är den hemlagade hundmaten.

Läs mer
Ett helt liv

Ett helt liv av orättvisor

Eriksson, Märta

En polis och ordföranden i barnavårdsnämnden kom och hämtade mig som om jag hade stulit eller mördat någon. Polisen tog mig hårt i armen och slängde in mig i bilen. Resan gick till en anstalt för efterblivna.

Läs mer

Hundens känslobeteenden ... att hjälpa eller stjälpa

Backman, Gunilla; Engberg, Birgitta

Boken avser att bena ut frågetecken kring hundens känslor, och hur de kan leda till specifika beteenden. Att förstå hundens signaler och ge nycklar och verktyg för att livet tillsammans ska bli positivt både för hund och för människa.

Läs mer
Drogdjävulen

I drogdjävulens klor

Torvaldsdotter, Susanna

Min upplevelse, min historia tillsammans med en utvald. Drogdjävulen. Det är upp till var och en att våga vända på bladet och följa med in i välfärdslandet bortom bergen.

Läs mer

Kalvudden i mitt hjärta

Öberg, Bo-Göran

Följ med Bo-Göran Öberg tillbaka till hans barndoms somrar och till hans ungdomstid som simlärare, ledare och föreståndare på Kalvudden.

Läs mer

Lekterapeutens roll i sjukhusvärlden

Ljungström, Christina & Olsson, Elisabeth redaktörer

Här beskrivs lekterapeutens arbetssätt och metoder utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Boken riktar sig till verksamma pedagoger och sjukvårdspersonal , samt till elever och studenter inom olika barnutbildningar och sjukvårdsutbildningar.

Läs mer

Mammor med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn

Andersson, Kristina; Nilsson, Kristina

Hur psykologiska insatser kan utformas i familjer med komplex problematik inklusive föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. En referensram för att underlätta samarbete mellan personal inom pedagogisk, social, psykologisk och medicinsk verksamhet

Läs mer

Möten

Strand, Lars-Erik

Möten är en sann skildring där vi först får följa författaren som engagerar sig bland utsatta barn i sin närhet. När de sociala myndigheterna ingriper och omhändertar två av barnen startar en lång och ojämn kamp mot okänsliga handläggare.

Läs mer

Nytta och nöje med hunden (ny upplaga)

Broman, Monica

Är du nyfiken på hundar som arbetar inom vård, skola och omsorg? Kanske har du själv en dröm om att kunna arbeta tillsammans med din hund, för att hjälpa andra människor? Då kan detta vara boken för dig!

Läs mer

Psykiskt Lidande hos Ungdomar och Vuxna

Andersson, Leif & Strand, Ingemar

Psykologi med ett psykologiskt perspektiv i varje del. Boken riktar sig till alla som bedriver kliniskt psykologiskt arbete.

Läs mer

Svensk-rysk medicinsk ordlista

Holmgren, Olga

Svensk-rysk medicinsk ordlista innehåller över 4 000 uppslagsord angivna i alfabetisk ordning. Vänder sig i första hand till tolkar och över­sättare men kan även användas av andra med intresse för det ryska språket.

Läs mer

UNG

Laudinger, Leif

En bok om ungas uppväxtvillkor och vuxnas ansvar är tänkt att fungera som ett steg i Sämjarutbildningar.

Läs mer

Ungdomar med Sociala och Psykiska Problem

Andersson, Leif

En bok om störda ungdomars bakgrund och utveckling, om utredningsmetodik och om behandling.

Läs mer
Utredningsmetod

Utredningsmetod avseende barn och ungdomar

Andersson, Kristina; Andersson, Leif och Thorsén, Eva

Hur kunskap om barn kan användas för att ta fram relevant information och värdera informationen i syfte att bedöma barns och ungdomars hjälpbehov. Boken riktar sig i första hand till socialtjänstens utredare.

Läs mer
Vargar

Vargarna som lärde sig tala

Hoffmann, Katarina och Thunwall Hanna

Sagan har tillkommit utifrån inspiration efter deltagande i kurser i Nonviolent Communication.

Läs mer

Vägsjälar

Ulfvensjö, Lars

En bok/CD om musikterapiinriktat arbete med tjejer i 15–20-årsåldern på Bergsmansgårdens LVU-hem i Brotorp.

Läs mer

Vändpunkten

Ulfvensjö, Lars

Boken bygger till stor del på tankar och erfarenheter tänkta och gjorda av kvinnor som under en tid i livet bodde som klienter på Runnagårdens LVM-hem i Örebro.

Läs mer

Älskade syster, vänd om!

Böving, Lena

En god inblick i svensk missbruksvård och boken kan bli till konkret hjälp och tröst för de läsare som har detta i sin egen verklighet.

Läs mer