Ekonomi

Externredovisning

Gustafson, Agneta; Lundh, Simon; Seger, Karin

En praktiskt och principiellt inriktad bok, tanken är att den ska komplettera mer teoretiskt orienterad redovisningslitteratur för fördjupad kunskap och förståelse av redovisningens funktion och komplexitet.

Läs mer

Jorden vi ärvde i folkhemmets land

Saand, Ingemar

Delar av Sveriges historia under perioden 1650–1950 då jorden är central för folkets försörjning vid övergången från feodalism till kapitalism. Samernas historia penetreras.

Läs mer

Koncernredovisning med en teoretisk utgångspunkt

Fagerström, Arne; Johansson, Peter; Lundh, Simon

Boken baserar sig på de olika teorier som finns bakom de modeller som idag förekommer i ett nationellt och internationellt perspektiv. Ett nytt arbetssätt introduceras.

Läs mer

Ljud & Ljus AB

Beime, Kristina S.; Lundh, Simon

Praktikfallet utgår från ett fiktivt företag. Uppgiften är en självständig övning i praktiska och principiella redovisningsproblem. Kan användas i kombination med olika nivåer av redovisningsnormer samt på olika utbildningsnivåer.

Läs mer

Om den hållbara staden

Jansson, Bo

Man brukar tala om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, som här belyses med hjälp av exempel inom byggnader och fysisk planering.

Läs mer

Reclaiming Acconting´s Lost Identity

Cummingham, Gary, PhD, Editor

The essays in this volume, although somewhat pessimistic, still suggest small green shoots of hope that the situation is turning around.

Läs mer