Släktforskning

Min släkt del 4

Abraham Orsens från Finnkotan

Wallin, Gränt

Läs mer

Adolf Kjellström

Haak, Anna och Edlund, Gunnar (red.)

En sammanställning av texter som lektor Adolf Kjellström (1834-1932) i Örebro efterlämnat.

Läs mer

Adolf och Ida Kjellströms ättlingar

Haak, Anna och Edlund, Gunnar (red.)

Läs mer

Aluminiumresväskor och fotoalbum

Björck, Ingela

Boken är en personlig släktkrönika med kulturhistoriska inslag, men berättar också – främst med sikte på författarens barnbarn – en del om hennes eget liv och närmaste familj.

Läs mer

Anders Sandbergs ättlingar och årsdagbok

Larsson, Bo (red.)

Läs mer

Arvegods

Wennberg, Ingemar red. och inledning

Rakel Wennberg (1882–1969) gav under åren 1926–1928 ut några uppsatser om dels egna upplevelser under sin tid som sjuksköterska och dels hembygdshistoria i berättelsens form. Här publicerar artiklarna på nytt.

Läs mer

Att sikta mot stjärnorna

Holmbring, Jan-Åke

n bok om författarinnan Maria Durling 1867-1950

Läs mer
Hendtman

Berättelsen om släkten Hendtman

Andersson, Tore

Läs mer

Bland handlare och bönder i Sunnerbo härad

Olsson, Birgitta

Denna bok omfattar två delar. I den första ges en allmän redogörelse om gårdfarihandel i Sverige och en beskrivning av landskapet i Sunnerbo härad. Andra delen handlar om Birgittas anor.

Läs mer

Blåvik

Egeskog, Hans; Lundh, Per-Anders

Boken handlar om människorna i Blåvik, som ligger i södra Östergötland, vid sjön Sommen, i den skogsbygd som är gränstrakten till Småland och som västerut mot Vättern kallas Holaveden.

Läs mer

Bo Markings rötter, del 1

Marking, Bo

Bokens målgrupp är Bo Markings nu levande släkt och framtida generationer. Den behandlar författarens Farmor och Farfar och deras rötter.

Läs mer

Bo Markings rötter, del 2

Marking, Bo

Boken behandlar min Morfar och hans rötter. Bokens målgrupp är min nu levande släkt och framtida generationer.

Läs mer

Bo Markings rötter, del 3

Marking, Bo

När Magnus Eriksson år 1808 tog värvning som dragon i Skällebacka i Vimmerbytrakten och fick namnet Hjelm måste han uppfylla två krav. Ta hem sin föregångares likkista från Eksjö och gifta sig med dennes änka. En av parets söner blev husar.

Läs mer

Bondeuppror i Skåne

Olsson, Birgitta

Första delen behandlar det skånska hoveriet och den svenska samhällsutvecklingen, samt är en presentation av de två förgrundsgestalterna i Skånes sista bondeuppror. Andra delen är en beskrivning av nio personer i Birgittas släkt, som drabbades av vräkning

Läs mer

Brännvin, vatten och bröd Del 1

Birath, Johan

Vad avgör om vi går till historien som aktade medborgare eller föraktade brottslingar? Hur förhöll det sig egentligen med rättssäkerhet och respekt för lag och ordning förr i tiden.

Läs mer

Brännvin, vatten och bröd Del 2

Birath, Johan

Hur förhöll det sig egentligen med rättssäkerhet och respekt för lag och ordning förr i tiden och är vi egentligen så annorlunda idag?

Läs mer

Bygden som steg ur havet

Knutby-Faringe-Bladåker hembygdsförbund

En spännande bok med ett djupt historiskt perspektiv. Om grunden till de näringsgrenar som ännu är utmärkande för socknarna Knutby, Faringe och Bladåker i Uppland.

Läs mer

CA Hultkrantz

Hultkrantz, John sammanställt, Brånwall, Ingrid kommenterat

Ingenjör John Hultkrantz renskrev 1933 på maskin de brev, som hans farfar Claes Adolf Hultkrantz fått från sitt föräldrahem Hultåkra i Flisby socken i Södra Vedbo härad i Småland.

Läs mer

Conversions

Sena, Michael L

Michael Sena explores the ideas of nationality and religion as defining characteristics of individuals and of the concept that anyone can claim categorically that he or she is exclusively a member of any race, religion or nation of birth.

Läs mer
De Dorphska breven

De Dorphska breven

Jacobsson, Owe

Brev mellan sedermera kommendörkaptenen Johan Jacob Dorph och hans hustru Eleonora, född Schreil, skrivna mellan 1808 och 1815.

Läs mer

De första Ormsjöutvandrarna

Jonsson, Erik

Man förväntar sig att en utvandrare lider av fattiga levnadsförhållanden i sin bygd och hoppas på en bättre framtid i ett annat land. Så var inte förhållandet för första utvandraren från Ormsjö, Jakob Enok Lindberg.

Läs mer

Edelsvärd släktbok

Edelsvärd, Curt

Andra reviderade upplagan

Läs mer
Ekeby sockenstämmor

Ekeby sockenstämmor 1787-1818

Birath, Johan

Sockenstämmoprotokoll från Ekeby församling i Östergötland 1787-1818.

Läs mer

Ellen Elisabeth Andersdotter

Plate Karlsen, Gun-Marie

Händelserna utspelar sig under Ellens tid i Amerika 1914-1921. År som innehöll stor lycka, men även djup sorg.

Läs mer

En släkt- och familjesaga

Wilsson, Lars

En tillbakablick.

Läs mer
En släktkrönika

En släktkrönika

Westling, Inger

Boken handlar huvudsakligen om två släkter och omfattar en tidrymd av mer än 140 år. Erik Collinder från Arbrå i Hälsingland och Viola Horney född i Sundsvall.

Läs mer
En stockholmsborgares del1

En Stockholmsborgares familjebrev 1915-1922

Gade, Vera (red)

Pehr W. Sundström alias Bill Shark, Sjöman - Frävaruhandlare - Författare

Läs mer
En stockholmsborgares del2

En Stockholmsborgares familjebrev 1923-1932

Gade, Vera (red)

Amerikabreven

Läs mer
Min släkt del 2

Erik-Erssläkten från Näs 3

Wallin, Gränt

Här berättar folkskolläraren, lokalhistorikern och släktforskaren Gränt Wallin om sin mormors släkt från hemmanet Näs 3 i Ytterlännäs socken i Ångermanland.

Läs mer
familjehistorier

Familjehistorier

Hättestrand, Solveig

En släkthistoria.

Läs mer

Familjens brev

Gustafsson, Gunnar (red)

Dessa brev är från tiden då det inte var självklart att ha en telefon i huset eller en mobiltelefon i fickan.

Läs mer

Flickorna i Torp

Bengtsson, Karin

En släktbok om författarinnans familj och uppväxt på gården Torp i Ukna socken med presentation av folk i familjens omgivning och av anfäder.

Läs mer

Från Husbyfjöl till Borensberg

Axelsson, Bo; Flyckt, Ingemar; Svensson, Folke och Åhammar, Anders

Något om vårt kära Borensberg, som Du inte kände till förut.

Läs mer

Från krig till fred

Hagelin, Björn

Den här boken handlar om livet för de nära 60 indelta knektar med familjer som tillhörde Vedbo kompani i Nössemark under 1800-talet.

Läs mer

Gamla fru Gustavsson

Magnusson, Gunnel

Boken ger en inblick i vardagen på landsbygden runt sekelskiftet 1800–1900.

Läs mer

Hemsjös indelta soldater

Essefjord, Leif

Förhoppningen är att boken skall vara till hjälp och inspiration vid släktforskning och vid fördjupade studier i främst ämnena indelta soldater och bygdehistorik.

Läs mer
Idre bygdebok

Idre Bygdebok

Henricson, Esbjörn

Om gårdarna och människorna i Idre skifteslag - alltså själva Idrebyn och gårdarna närmast - från 1644 då Idre blev svenskt till 1920.

Läs mer
Idre

Idre Bygdebok del 2

Henricson, Esbjörn

En andra del om utbyarna och de ensamma ställena runt om i utmarkerna.

Läs mer

Idre bygdebok, del 3

Henricson, Esbjörn

En allsidig bild av befolkningen i Idre kapellag från mitten av 1600-talet och fram till 1900-talets mitt, om hur människorna där levde och verkade. Befolkningens liv och strävanden kommer till uttryck här i del tre.

Läs mer

Kompletteringar

Larsson, Bo red

Släktforskning

Läs mer

Küsel - Från Baggensgatan 27 till Skeppsbron 40

Küsel, Irja

I slutet av 1600-talet kom Simon Fredrik Küsel till Stockholm från Lübeck. Han blev handelsman och navet i verksamheten blev Keithska huset. Sonen Carl Gottfried blev grosshandlaren som senare blev direktör för Ostindiska Kompaniet.

Läs mer

Kära mormor

Kocken, Kerstin

Ett oväntat fynd av dagböcker, dikter, brev och foton har givit mig glädjen att kunna skildra mina morföräldrars bakgrund, det liv de skapade omkring sig och min egen tidiga barndom.

Läs mer

Med småländska rötter

Holmbring, Jan-Åke

Jag önskar med detta kunna ge läsaren en liten uppfattning om alla de småländska förfäder, som i gångna tider levat och verkat före oss, hur de levde, hur vardagen gestaltade sig för dem och vilka sorger och glädjeämnen de upplevde. (Författaren)

Läs mer
Mellan Liljeholmen och somvik

Mellan Liljeholmen och Somvik

Lundh, Per-Anders

En sorts uppslagsbok eller handbok för torpvandraren och den hembygdsintresserade.

Läs mer

Min släkt

Larsson, Anna-Greta; red. Bo Larsson

Innehållet i boken grundar sig på Anna-Greta Larssons släktforskning, Bo J Theutenbergers bok Mellan liljan och sjöbladet samt uppgifter från internet.

Läs mer

Min släkt utg. 2022

Larsson, Bo

Innehållet i boken grundar sig på Bo Larssons släktforskning angående den egna släkten. Vilken sammanställts här.

Läs mer

Min övriga släkt

Larsson, Anna-Greta (red Bo Larsson)

Innehållet i boken grundar sig på Anna-Greta Larssons släktforskning och är en komplettering av Min släkt utgiven 2021, redaktör är maken Bo Larsson.

Läs mer

Människor, mark och skiften i Knipered under 250 år

Karlsson, Kajsa

En bakgrund till det som finns i Knipered idag framför våra ögon; husen, åkrarna, skogarna och hos var och en för sitt inre försöka frammana livet i Lindome i allmänhet, och i Knipered i synnerhet, från 1700-talet och framåt.

Läs mer
Märta och Erik

Märta och Erik och deras anor

Ruist, Erik

En släktkrönika som börjar med Märta och Erik Ruist och som försöker kartlägga deras anor ungefär fem generationer bakåt.

Läs mer

Olof Eriksson Min släkt

Larsson, Bo red.

Läs mer

Olycksbarnen i Björnamossa och deras ättlingar

Gidå, Ann-Marie

Läs mer

Ormsjöutvandrarna

Jonsson, Erik

Jakob Lindbergs familj blev först med att utvandra från Ormsjö. Släktingar till denna familj i Vilhelmina utvandrade också. Utvandringen blev lyckad. Därmed blev Amerika ett eftersträvat resmål och många begav sig av.

Läs mer

Oscar Holmqvists släktbok

Dagman, Margareta; Dabir, Victoria

Läs mer
Min släkt del 1

Per-Erssläkten från Huggning

Wallin, Gränt

Här berättar Gränt Wallin om sin morfars släkt, Per-Erssläkten, med utgångspunkt i hemmanet nr 1:6 beläget i byn Huggning i Säbrå socken i Ångermanland.

Läs mer

Pihlblad

Wester, Jan

Denna bok är först och främst en förteckning över mäster Anders ättlingar, men namnet Pihlblad har också antagits av nitton andra släkter. Även dessa redovisas i boken.

Läs mer

Rottrådar i den östgötska myllan

Behrbohm Fallsberg, Margareta

En släktberättelse med stark förankring i det som idag är södra Östergötland skriven i första hand för författarinnans barn och kommande generationer.

Läs mer

Skeppsås kyrkogård

Andersson, Alice

Kyrkogården är en minnenas och eftertankens plats. Stanna upp, tänk efter var du är. Här vilar våra förfäder från medeltid till nutid. Kyrkogården är en del av Skeppsås historia.

Läs mer

Släktberättelser från Misterhult

Holmbring, Jan-Åke

Författarens förhoppning är att innehållet skall vara av intresse för dem som idag lever och bor i Misterhult eller har anknytningar till släkten och bygden.

Läs mer

Släkten Nyström

Nyström, Kurt

Vi får här följa släkten Nyström från Nyköping under cirka 300 år.

Läs mer
Helmrot

Syskonen Håkan, Ebba, Anna och Johan Helmrots anor

Hillfelt, Börje

En släktutredning.

Läs mer

Tamms på Österby bruk

Lagercrantz, Catherine

Tamms på Österby bruk börjar i Göteborg där Christina Maria Grill gifter sig med superkargören vid SOIC Gustaf Tham, som gör långa resor med Ostindienskepp.

Läs mer
tre bröder

Tre bröder-Ett Amerika

Warnander, Jessica

I den här boken kommer ni att få läsa om min morfars morbröders utvandring till Amerika och även de brev som finns bevarade.

Läs mer

Trumpetarsläkten Edman från Edshult i Småland

Edman, Björn

Den släkt Edman som berättas om härstammar från en frälsefogde som troligen var född på 1580-talet i Edshults socken i nuvarande Eksjö kommun. Här finns cirka 475 personer med släktnamnet i 13 generationer.

Läs mer

Tuna Skogsbygd

Hulterstam, Inger

I boken får vi följa Tuna skogsbygds utveckling under 200 år med start i mitten av 1500-talet. Boken är en guldgruva för alla som vill veta mer om bygdens historia.

Läs mer
Min släkt del 3

Vallonsläkten Garneij Smedsläkterna Boija och Tjäder

Wallin, Gränt

I del 3 av "Min släkt" berättar Gränt Wallin om vallonsläkten Garneij. Vidare presenteras två smedsläkter Boijasläkten från Gålsjö och den ångermanländska smedsläkten Tjäder.

Läs mer
Westerlundska

Westerlundska Släktboken 2001

Gustaf Westerlunds Stiftelse

Förutom stamtavlor, ett urval av berättelser och bilder från släktens liv under 200 år.

Läs mer
Westerlundska

Westerlundska Släktboken 2006

Gustaf Westerlunds släktförening

Var femte år samlas man till stort släktmöte och ungefär vart 10 år ges en släktbok ut. Den första släktboken kom ut 1883 och detta är den tolfte.

Läs mer

Westerlundska släktboken 2011

Westerlundska släktföreningen

Huvudtema ÄR brevväxlingar mellan släktingar, där inte minst sent 1800-tal i Norrland blir belyst.

Läs mer
Åsbo sockenstämmor

Åsbo sockenstämmor 1700-1801

Kindberg, Gunilla

En helt annan värld än dagens Sverige. Under denna tid är det ingen självklarhet att ens pastorn själv var något dygdemönster. I denna bok förekommer den beryktade Johannes Regner - Åsbo sockens egen Gösta Berling.

Läs mer
Ätten Tham

Ätten Thams äldre tyska grenar

Holmbring, Jan-Åke

Läs mer

Ättlingar till Anders Hansson Godkärra Skinnskatteberg Del 2

Larsson, Bo red.

Läs mer

Ättlingar till Anders Månsson och Anders Olofsson

Larsson, Bo (red.)

Läs mer

Ättlingar till Anders Persson, Englikebenning, Västervåla och Anders Hellstrand Björnbo, Härkeberga

Larsson, Bo red.

Läs mer

Ättlingar till Anders Persson, Stymne Huddunge och Anders Larsson, Sör Starfors, Västerlövsta

Larsson, Bo red.

Läs mer

Örlogsteknik och orgelmusik

Holmbring, Jan-Åke

En bok om marinöverdirektör Johannes Lindbeck 1873-1929

Läs mer