Historia/Lokalhistoria

"Kaller var deras skog"

Länne Persson, Marie

Den medeltida balladen om Per Tyrssons döttrar är både en sång och en berättelse. Genom flera hundra år har den sjungits, spelats, berättats och tolkats i bild och film.

Läs mer

Adolf Kjellström

Haak, Anna och Edlund, Gunnar (red.)

En sammanställning av texter som lektor Adolf Kjellström (1834-1932) i Örebro efterlämnat.

Läs mer

Ahmed Pascha, slaktaren

Borg, Eskil

Detta är berättelsen om en våldsam man under en våldsam tidsperiod i ett korrumperat imperium.

Läs mer

Anders Larssons notbok

Östergötlands Spelmansförbund

En av Östergötlands finaste samlingar med dansmusik från slutet av 1700-talet. Vare sig Du spelar låtarna till dans, konsert eller bara till eget nöje, så föreligger här en fantastisk guldgruva att upptäcka. Mycket nöje!

Läs mer

Andra Röks- och Svanshalsminnen

Röks- Svanshals byalag, Röks hembygdsvänner

Texterna har skrivits av ett antal personer med förankring i bygden på olika sätt och innehållet spänner över ett brett tidsspann från flera generationer tillbaka fram till vår tid.

Läs mer

Arne på Hultet

Magnusson, Arne

I den här boken kan du ta del av livet på landsbygden i Småland, Kronobergs län i Göteryds församling från omkring 1920-talet och framåt.

Läs mer

Arvegods

Wennberg, Ingemar red. och inledning

Rakel Wennberg (1882–1969) gav under åren 1926–1928 ut några uppsatser om dels egna upplevelser under sin tid som sjuksköterska och dels hembygdshistoria i berättelsens form. Här publicerar artiklarna på nytt.

Läs mer

Att ta sig ett barn

Beckman, Yvonne

Att ta sig ett barn är en berättelse om mänskliga relationer, om makt och om den utsatthet som drabbar barn, när de tvingas bort från sina föräldrar. Den visar också hur starka band kan skapa förändring på oväntade sätt.

Läs mer

Beredskapen i vår bygd Öja - Gemla

Öja-Gemla Hembygds- och kulturminnesförening, ortbefolkningens berättelser genom en studiecirkel

Läs mer

Berättelser från en skogsgård och ett liv

Leandersson, Herbert

Herbert Leandersson bodde tillsammans med sin familj på den lilla skogsgården Sanserhult i Härryda kommun. Här är hans livsberättelse.

Läs mer

Berättelser om en by

Josefsson, Gunlög

Dannäs är en by i Värnamo kommun i Småland. Boken handlar om Dannäs historia från allra första början – när inlandsisen släppte sitt grepp om Skandinavien – fram till cirka 1880.

Läs mer

Berättelser om präster och församling i MALEXANDER åren 1345–1962

Sundström, Jan; Malexanders hembygdsförening

Läs mer

Bland handlare och bönder i Sunnerbo härad

Olsson, Birgitta

Denna bok omfattar två delar. I den första ges en allmän redogörelse om gårdfarihandel i Sverige och en beskrivning av landskapet i Sunnerbo härad. Andra delen handlar om Birgittas anor.

Läs mer

Blomstermåla i bilder

Edman, Björn; Brehmer, Conny;

Boken består huvudsakligen av fotografier från 1800- till 2000-tal samt beskrivning av Blomstermålas utveckling från bondesamhälle till en betydelsefull industriort.

Läs mer

Blåvik

Egeskog, Hans; Lundh, Per-Anders

Boken handlar om människorna i Blåvik, som ligger i södra Östergötland, vid sjön Sommen, i den skogsbygd som är gränstrakten till Småland och som västerut mot Vättern kallas Holaveden.

Läs mer

Bo Markings rötter, del 2

Marking, Bo

Boken behandlar min Morfar och hans rötter. Bokens målgrupp är min nu levande släkt och framtida generationer.

Läs mer

Boken om min farfar Ferdinand

Monell, Gun-Britt (red.)

Gun-Britt Monell berättar om något, som dessvärre inte är så vanligt förekommande, nämligen de vanliga människornas historia. Hur kunde livet te sig för den vanliga människan? Fast så värst vanliga var de förstås kanske inte!

Läs mer

Boken om ORNÖ

Ornö Bygdemuseum

Ornö är den största ön i Stockholms södra skärgård. Bygdemuseet Ornö sockenstuga har här gjort ett nytryck av Boken om Ornö från 1945.

Läs mer

Bonde på 1900-talet

Larsson, Erik

Från att tidigare varit ett land som dominerats av handarbete vid de flesta jordbruksarbeten, till en jordbruksdrift där maskiner av skilda slag övertagit det mesta av det mänskliga arbetet.

Läs mer

Bondeminnen

Carlqvist, Bror

Bror Carlqvists verksamhet som lantbrukare. Gångna tiders liv och hårda arbete på gårdar beskrivs i både vardagliga och dråpliga episoder.

Läs mer

Bondeuppror i Skåne

Olsson, Birgitta

Första delen behandlar det skånska hoveriet och den svenska samhällsutvecklingen, samt är en presentation av de två förgrundsgestalterna i Skånes sista bondeuppror. Andra delen är en beskrivning av nio personer i Birgittas släkt, som drabbades av vräkning

Läs mer
Bortom rostmyren

Bortom Rostmyrens källor

Larsson, Reino

Små berättelser direkt ur livet blandat med lekfulla tankar till djupa känslor. Kärlek, glädje och sorg fogat ihop med en gnutta humor och ironi.

Läs mer
Brevens bruk

Brevens Bruk

Brevens Bruks Hembygdsförening, dokumentationsgruppen

Dokumentationsgruppen som har skrivit denna skrift vill på detta sätt berätta för eftervärlden hur "det var förr", från den tiden då bruket fick järnhanteringsrättigheten 1676 fram till våra dagar

Läs mer

Brännvin, vatten och bröd Del 1

Birath, Johan

Vad avgör om vi går till historien som aktade medborgare eller föraktade brottslingar? Hur förhöll det sig egentligen med rättssäkerhet och respekt för lag och ordning förr i tiden.

Läs mer

Brännvin, vatten och bröd Del 2

Birath, Johan

Hur förhöll det sig egentligen med rättssäkerhet och respekt för lag och ordning förr i tiden och är vi egentligen så annorlunda idag?

Läs mer
Runeborg

Bröllopet på Runeborg

Lovén, Johan

En släkt- och landskapskrönika.

Läs mer

Bygden som steg ur havet

Knutby-Faringe-Bladåker hembygdsförbund

En spännande bok med ett djupt historiskt perspektiv. Om grunden till de näringsgrenar som ännu är utmärkande för socknarna Knutby, Faringe och Bladåker i Uppland.

Läs mer
Dalsland 1

Dalsland och gränsbygden

Fjellman, Berit och Larseric

Texter om livet i Dalsland och gränstrakterna för en eller ett par mansåldrar sedan skrivna mellan 1995 och 2000.

Läs mer
Dalsland 2

Dalsland och gränsbygden del II

Fjellman, Berit och Larseric

Händelser och företeelser i norra Dalsland och sydvästra Värmland.

Läs mer
De Dorphska breven

De Dorphska breven

Jacobsson, Owe

Brev mellan sedermera kommendörkaptenen Johan Jacob Dorph och hans hustru Eleonora, född Schreil, skrivna mellan 1808 och 1815.

Läs mer

De första Ormsjöutvandrarna

Jonsson, Erik

Man förväntar sig att en utvandrare lider av fattiga levnadsförhållanden i sin bygd och hoppas på en bättre framtid i ett annat land. Så var inte förhållandet för första utvandraren från Ormsjö, Jakob Enok Lindberg.

Läs mer

De sista fiskarbarnen

Andersson, Östen

I boken beskriver Östen Andersson den gamla bondekulturen kontra fångstkulturen, fiskarfamiljens villkor och fiskarhustruns hårda arbete samtidigt som han återger två av fiskarbarnens klassresa in i det nya samhället.

Läs mer
De tusen fotspåren

De tusen fotspåren

Larsson, Reino

Det är en stark upplevelse att återvända till sin hembygd efter en lång tids bortavaro.

Läs mer

Den lilla historien

Svenstedt, Carl Henrik

EN SOMMARDAG 1950 ringde telefonen i prästgården i Västra Harg. Samtalet kom från Paris. Där började den stora livsresan för »prästungen« Carl Henrik.

Läs mer

Den långa marschen

Ullberg, Sture

En bilderbok bestående av drygt sextio akvareller. I ett annat land hade händelserna säkerligen givit upphov till ett flertal filmatiseringar, men här är det inte många som överhuvudtaget känner till denna otroligt dramatiska period i vår historia.

Läs mer
Deras stund

Deras stund på jorden

Brickell, Einar

Alla platser i boken finns i verkligheten, men mycket är förändrat. De gamla torpen är rivna, och nyare hus är byggda, och numera så används de flesta av husen till sommarboende.

Läs mer

Det fria folket

Andersson, Östen

En berättelse om fiskarbefolkningens liv på östra sidan av Gräsö runt förra sekelskiftet.

Läs mer

Det gamla Klockrike

Hembygdens vänner i Klockrike

Del 2 behandlar i stort sett samma geografiska område och samma tid som del 1 d.v.s. Klockrike socken under 1900-talet.

Läs mer

Det hände på Löfstad slott

Winroth, Ulla

I de här femton berättelserna har författaren fritt fantiserat om människor och händelser på slottet. Men de är alla insatta i en historisk verklighet.

Läs mer

Diamanter av eld

Strand, Lars-Erik

Diamanter av eld är en berättelse om drömmar och hur drömmar kan bli sanna. Den börjar i mitten av 1800-talet på gården Gransbo utanför Tranås. I en syskonskara på 13 barn kommer Emma och Knut Ekwall att bli betydande konstnärer.

Läs mer

Dricka brunn

Hult, Anders

Vattnet - det är källan till hälsa och vederkvickelse. Så har det varit, ända från historiens begynnelse och fram till dagens Spa-anläggningar.

Läs mer

Du har 4000 mil kvar till målet!

Fagerlund, Torsten

Hur livet kunde gestalta sig för den som växte upp och tillbringade hela sina liv ganska ensligt ute på landsbygden.

Läs mer

Edvin

Johansson, Sune

En skildring av en annorlunda person på den östgötska landsbygden under 1900-talet.

Läs mer

Ekarnas tid

Blomberg, Lars

En historisk berättelse som handlar om stormaktstiden, som efter Gustav Vasas tid växte fram i Sverige.

Läs mer
Ekeby sockenstämmor

Ekeby sockenstämmor 1787-1818

Birath, Johan

Sockenstämmoprotokoll från Ekeby församling i Östergötland 1787-1818.

Läs mer

En berättelse om Gamleby

Lanzén, Torbjörn

Utvecklingen av samhället Gamleby från forntid fram till våra dagar. Boken är illustrerad med ett omfattande bildmaterial, drygt 400 bilder.

Läs mer

En förändringsman i en förändringstid

Öberg, Bengt förf Öberg, Margaretha red.

Genom omfattande anteckningar ger Oscar Fredrik Fritof Gyllenhammar oss en inblick i förhållandena kring förra sekelskiftet och en uppfinnares och samhällsförbättrares liv och levnadsvillkor.

Läs mer

En liten stad i Polen

Kjelgaard, Mogens

En dramadokumentär i romanform om brott mot mänskligheten. Det var brott som aldrig mer skulle få begås, men som ändå utförs i vår tid.

Läs mer

En parvels minnen från Häggestad Norrgård och by

Steen, Bror

Några vänner har frågat mig om jag inte skulle skriva ner mina barndomsminnen. Så jag har skrivit.

Läs mer

En släkt- och familjesaga

Wilsson, Lars

En tillbakablick.

Läs mer

Episoder ur mitt liv Del 1

Strand, Birgitta

Hur var det att växa upp som barn under 1940- och 50-talet?

Läs mer

Episoder ur mitt liv Del 2

Strand, Birgitta

Här skildras hur det var att arbeta på olika avdelningar inom Handelsbanken i Sverige och utomlands. En arbetsplats med många möjligheter!

Läs mer
Min släkt del 2

Erik-Erssläkten från Näs 3

Wallin, Gränt

Här berättar folkskolläraren, lokalhistorikern och släktforskaren Gränt Wallin om sin mormors släkt från hemmanet Näs 3 i Ytterlännäs socken i Ångermanland.

Läs mer

ESAB:s verkstadsskola i Laxå 1949-1971

Henriksén, Jan-Erik

Läs mer

Ett livsöde i Litauen

Södervall, Birgitta

Paulina berättar om svälten, det hårda arbetet, straffångetillvaron i Vorkuta. Men hon berättar också om familjeliv i kommunismens Litauen.

Läs mer

Familjens brev

Gustafsson, Gunnar (red)

Dessa brev är från tiden då det inte var självklart att ha en telefon i huset eller en mobiltelefon i fickan.

Läs mer
Fanthyttan

Fanthyttan

Fanthyttans bygdeförening

Vi har gjort boken om Fanthyttan för att dokumentera och bevara vår bys historia, för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Farmors bröllop

Zetterqvist, Karin

Min farmor berättar på flomål om sitt bröllop och om första tiden som maka och mor i Dala-Floda i Västerdalarna i början av 1900-talet. Översättning till svenska finns jämsides med flomålet.

Läs mer

Farsan och flyget

Hallström, Jan Erik

Runo Hallströms liv. Flygplan kom att dominera hans yrkesliv. Ett stycke svensk 1900-talshistoria. För den som vill – ett stycke nostalgi – att uppleva med alla sinnen.

Läs mer

Fem Gårdar

Ekström, Birger

Tredje boken i en serie gårdsbeskrivningar från Ekeby socken i Boxholms kommun.

Läs mer

Finn Olars

Zetterqvist, Karin

Denna skrift berättar historien om Finn Olars, vilka som levde där och vad som nu finns kvar.

Läs mer

Fjärdingsman i skärgården

Andersson, Östen

Gräsö socken, skärgården i Norra Uppland. Östen Andersson berättar här om sin far. Men även om samhällets och ortsbefolkningens utveckling från isolerad ö till modernt samhälle med kommunikationer och socialt umgänge.

Läs mer
Folket på Rygga by.jpg

Folket på Rygga by

Andersson, Rune

Denna bok anger de människor som registrerats i byn och som var och en på sitt sätt medverkat till att karga utmarker förvandlats till blomstrande hembygd.

Läs mer

Framtiden som försvann

Jansson, Bo

I boken Framtiden som försvann handlar den första essän om när bostadsbyggandet minskade kraftigt i mitten av 1970-talet. De andra fjorton essäerna handlar t ex om att använda trä i hus, att bygga kring en gård, att bygga nära vatten ...

Läs mer

Frihet är det bästa ting

Ahlén, Hans-Ola ombearbetning av Carl Georg Starbäcks roman Engelbrekt Engelbrektsson

En ny, förkortad version av Carl Georg Starbäcks roman om Engelbrekt Engelbrektsson (1868—69), en populär ungdomsroman i 9 upplagor mellan åren 1869 till 1914. Den varvar fantasi och verklighet, romantik och våldshandlingar, ärlighet och lögner.

Läs mer

Från bondby till municipalsamhälle

Hagström, Tony

I den här boken skildras i ord och bild - på basis av vykort - utvecklingen av samhället Kisa från 1870 fram till 1960.

Läs mer

Från bondeland till storstad

Karlsson, Bengt

En liten skärva av hur det var då, en glimt av tiden efter andra världskrigets slut, när man ansåg att allting ständigt skulle bli bättre.

Läs mer

Från Husbyfjöl till Borensberg

Axelsson, Bo; Flyckt, Ingemar; Svensson, Folke och Åhammar, Anders

Något om vårt kära Borensberg, som Du inte kände till förut.

Läs mer

Från krig till fred

Hagelin, Björn

Den här boken handlar om livet för de nära 60 indelta knektar med familjer som tillhörde Vedbo kompani i Nössemark under 1800-talet.

Läs mer

Från pyramidens skugga - Till kejsarens slott

Carlin, Robert

Prosten Robert Carlin har arbetat som sjömans- och utlandspräst i tolv år. Han har även varit kyrkoherde och kontraktsprost i Skedevi och Vifolka.

Läs mer

Från Rosa Till Dig

Lindeberg, Rosa/red Sörman Olsson, Majken

En e-bok för ungdomar. För hundra år sedan tecknade och skrev Rosa Lindeberg, 15 år, om arbetet och livet på Labbetorps gård i Närke, där hon bodde.

Läs mer

Från Sockenbibliotek via Folkbibliotek till Stadsbibliotek 100 år

Fasth, Eije

En bildberättelse om bibliotekets historia under 100 år.

Läs mer

Från Östra stambanan till Ostlänken/Götalandsbanan

Bengtsson, Bengt-Arne

Boken handlar om Östra stambanan, järnvägen mellan Katrineholm och Nässjö, som invigdes av Oscar II år 1874.

Läs mer

Fången i blå tornet

Wikberg, Sven

Den vackra och begåvade konungadottern Leonora Christina, gift grevinna Ulfeldt, sitter oskyldigt fången i tornet på Köpenhamns slott i över tjugo år.

Läs mer

Gaius Marius - Roms tredje grundare

Andersson, Christofer

Efter flera år av våld och förtryck har en smärre revolt vuxit sig till ett fullskaligt uppror i den romerska provinsen Hispania Citerior.

Läs mer

Gamla Upsala under 1900-talet

Gamla Upsala Hembygdsförening

Gamla Upsalas utveckling från bondesamhälle till villasamhälle under 1900-talet. Verkstads- och affärslivets utveckling, föreningslivet etc. Kartor och bilder förtydligar historiken.

Läs mer

Gamleby på 1950-talet

Lanzén, Torbjörn

Torbjörn Lanzén berättar i form av en rundvandring genom Gamlebys gator i ord och bild, sina minnen och upplevelser av samhällets affärs- och näringsliv under 1950-talet.

Läs mer

Glimtar från Jonsbo

Monell, Gun-Britt

Författarinnans berättelser är en helhet som levandegör dåtiden. Boken är en kulturgärning som bevarar kunskap och minnen som tidigare endast förts vidare genom muntlig berättartradition.

Läs mer
Greta

Greta Lagerfelt

Johansson, Annika

I denna skrift får läsaren några blickar in i en del av Gammalkils kyrkohistoria och bygdehistoria.

Läs mer

Greta Wahlgrens Skriftsamling

Mjölby Hembygdsförening

"Genom att sam­­­­man­­foga utdrag ur gamla gulnade tidningar, genom arkivforskning, intervjuer med äldre mjölbybor och egna personliga minnesbilder har jag sammanställt denna berättelse om Mjölbys utvecklingshistoria i kåseriform”

Läs mer

Gränsland 1940-1945 (Andra upplagan)

Hembygdsföreningarna i Lima, Rörbäcksnäs och Transtrand

I boken finns ett hundratal intervjuer med människor som har berättat sina minnen från beredskapsåren. Deras berättelser handlar om följderna för Västerdalarna i och med Tysklands intåg i Norge den 9 april 1940.

Läs mer

Gräsö historia

Andersson, Östen

Östen Andersson berättar i denna bok hur ön bildades och låter genom en mängd intervjuer gräsöbor själva berätta öns historia och om dramatiska händelser såsom rysshärjningarna 1719, vrakplundringar och beskyllningar om sjöröveri.

Läs mer

Gustaf

Källgården, Göran och Emanuelsson, Eva

En roman om pojken Gustaf som föddes 1810. Vi får följa hans första år i livet, den lille pojken, ungdomsåren och utvecklingen till en vuxen man.

Läs mer

Gyllene tider

Ingatorps sockens hembygdsförening

Möt några av de människor som satte sin prägel på Ingatorp under 1950-, 60- och 70-talen.

Läs mer
Gårdar och stugor i Åsbo

Gårdar och stugor i Åsbo

Ragnar, Sten-Olof

Bilder och lite data om alla gårdar och stugor i Åsbo.

Läs mer

Gårdarna som blev Tranås

Karlsson, Oskar

2019 firade Tranås 100 år som stad. I denna bok låter Oskar Karlsson historien ta avstamp i de gamla gårdarna Ängaryd, Hubbarp, Åsvallehult, Hjälmaryd, Tostås, Fröafall, Junkaremålen, Norraby och Stoeryd. Detta är en resa i både tid och rum.

Läs mer

Gårdarna som är Tranås

Karlsson, Oskar

Historien om det lilla samhället Löfstad som av förväxlingsskäl tvingades byta namn till Tranås när järnvägen invigdes, är väl känd bland alla som har läst om Tranås historia i grundskolan, men tänk om ...

Läs mer
lagan

Gårdarna utmed Lagans strand i Skiphult och Den gamle mannen med rollatorn

Nilsson, Lennart

Läs mer

Götalandshypotesen under forntid – högmedeltid

Råsled, Bengt

Svearikets vagga stod i landet söder om Vänern !

Läs mer
Hafsta genom tiderna

Hafsta genom tiderna

Hafsta byalag, Studiegruppen

Boken är en skildring av livet i en liten by i Bergslagen. Vi får följa människorna i såväl vardag som fest under några hundra år.

Läs mer
Haverö

Haverö under åttahundra år

Wåhlberg, Henry

När Kölsillreborna ville stoppa kronobyggena på Enåsen.

Läs mer

Hemsjös indelta soldater

Essefjord, Leif

Förhoppningen är att boken skall vara till hjälp och inspiration vid släktforskning och vid fördjupade studier i främst ämnena indelta soldater och bygdehistorik.

Läs mer

Henric Cornelius och hans handels-och sågverksrörelse under 1800- och 1900-talen i Gamleby

Lundh, Stig

Läs mer
Hesters gästgivaregård

Hesters Gästgivaregård

Ekström, Birger

Den första boken i serien om gårdsbeskrivningar. I boken kan man studera befolkningen samt få en inblick i deras levnadssätt.

Läs mer

Historia som motstånd

Blomqvist, Håkan

I antologin förenas ett drygt tjugotal populärhistoriska artiklar med anknytning till socialism och arbetarhistoria från olika publikationer under ett antal år. Författaren är historiker knuten till Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns hög

Läs mer

Historien om gruvorna vid Persbergs Odalfält

Kruse, Jan

Denna bok skildrar ingående Odalfältets långa historia från begynnelsen fram till den definitiva nedläggningen 1980.

Läs mer
Myggsjön

Historien om Myggsjön

Thurin, Sven

Läs mer

Historien om Nordmarksbergs gruvor

Kruse, Jan

Denna bok skildrar ingående gruvfältets långa historia genom åren och kompletteras med ett rikt bildmaterial.

Läs mer

Historien om Tabergs gruvor i Filipstads bergslag

Kruse, Jan

Denna bok skildrar ingående gruvfältets långa historia genom åren, kompletterat med över 200 bilder.

Läs mer

Hovermo

Hagelin, Björn

Boken berättar om händelser eller verksamheter med anknytning till var och en av gårdarna såsom kvarn, gästgiveri, militärer och timmerflottning. Avslutningsvis berättas om några som vågade ta steget till Amerika.

Läs mer

Håbo förr i tiden

Håbo Hembygdsförening

Läs mer

Hårdakvarn

Arnborg, Gunnar/Föreningen Hårdakvarn

Världens vattenflöden har utnyttjats för kraftöverföring under hundratals år. Så ock ström och fall i den lilla ån genom Källunga socken.

Läs mer
Hällkistornas landskap.jpg

Hällkistornas landskap

Ryberg, Ewa

En liten guide till hällkistorna i Göteryd socken i Småland.

Läs mer

Hästen i fred och krig

Wennberg, Ingemar

Om hästens roll i vår kulturella utveckling.

Läs mer

Högbyminnen

Högby hembygdsförening

Tolv fristående berättelser om Högbys historia. (Högby socken i Östergötland.)

Läs mer

Hört och hänt i min hembygd

Tureson, P-O

Här har författaren tagit med sina minnen, möten och noteringar med anknytning till sin hembygd, Boxholm.

Läs mer

I "brännvinskungen" Lars Olsson Smiths tidevarv

Andersson, Bo

I en rad skrifter under åren har författaren försökt väcka intresset för de försummade arbetarringrörelserna med ”brännvinskungen” L. O. Smith vid rodret och för denna brytningstid. Den här boken kan ses som ett komplement till de tidigare.

Läs mer
i båle bränd

i Båle bränd

Johannesson, Helmer

Om förfäder i ett släktforskningsprotokoll, Kierstin Andersdotter, dog 1797, 36 år gammal.

Läs mer

I Hans Majestäts tjänst

Bolin, Johan

I Hans Majestäts tjänst erbjuder möjligheten att genom Thorgny de Marés liv och penna ta del av intressanta händelser och möta ett stort antal kända och okända personer från 18- och 1900-talen.

Läs mer

I skuggan av en brännvinskagge

Andersson, Bo

Som en stormvind sveper arbetarringrörelsen över landet 1883 med ”brännvinskungen” L. O. Smith vid styråran i en fruktlös förhoppning om att vara osynlig. Med den här boken fördjupar sig författaren på nytt i den här historien.

Läs mer
Idre bygdebok

Idre Bygdebok

Henricson, Esbjörn

Om gårdarna och människorna i Idre skifteslag - alltså själva Idrebyn och gårdarna närmast - från 1644 då Idre blev svenskt till 1920.

Läs mer
Idre

Idre Bygdebok del 2

Henricson, Esbjörn

En andra del om utbyarna och de ensamma ställena runt om i utmarkerna.

Läs mer

Idre bygdebok, del 3

Henricson, Esbjörn

En allsidig bild av befolkningen i Idre kapellag från mitten av 1600-talet och fram till 1900-talets mitt, om hur människorna där levde och verkade. Befolkningens liv och strävanden kommer till uttryck här i del tre.

Läs mer
Indien som jag minns det.jpg

Indien som jag minns det

Sandblad, Birgitta

En svensk missionärsfamiljs liv i Svenska Kyrkans Missions tjänst i Tamil Nadu i Sydindien.

Läs mer
gruva

Inte bara en gruva

Wijkström, Olle

I Inte bara en gruva berättar dåvarande chefen i Liberia, Olle Wijkström, om företagets historia från tillkomsten fram till det händelsedigra slutet då siste man lämnade Nimba.

Läs mer
jord och himmel

Jord att stå på - Himmel att se upp till

Stadigh, Lena

En landsbygdsskildring från Västergötland som omfattar närmare 50 år, med början på sent 1930-tal.

Läs mer

Jorden vi ärvde i folkhemmets land

Saand, Ingemar

Delar av Sveriges historia under perioden 1650–1950 då jorden är central för folkets försörjning vid övergången från feodalism till kapitalism. Samernas historia penetreras.

Läs mer
Josef i Helgebo

Josef i Helgebo

Lundh, Per-Anders (red)

Josef Karlsson föddes 1893 vid sjön Sommens norra strand på gården Helgebo, Blåviks församling i Östergötland. Josefs dagbok, som här presenteras, skrevs mellan åren 1905 och 1913.

Läs mer
Judits dagbok uppl 2

Judit Aronsson

Lundh, Per-Anders (red)

Dagboksanteckningar av min morfars syster Judit, gjorda då hon var 10-12 år gammal och bodde i torpet Sundet i Blåvik.

Läs mer

Kallsö

Bölja Bergström, Ester

En berättelse om levnadsvillkoren på ön Kallsö i Sankt Annas skärgård. Historien börjar 1810 då Kallsö var ett lotshemman och fortsätter fram till våra dagar.

Läs mer

Kalvudden i mitt hjärta

Öberg, Bo-Göran

Följ med Bo-Göran Öberg tillbaka till hans barndoms somrar och till hans ungdomstid som simlärare, ledare och föreståndare på Kalvudden.

Läs mer
Katten

Katten i Lid

Andersson, Jan-Olof

Berättelsen är hämtad ur verkligheten. En både humoristisk som fruktansvärd historia från 1800-talet om den vackra Anna, piga på Lid.

Läs mer

KILA En östgötsk Skogsby (faksimil)

Erixon, Sigurd

Boken skildrar 1910-talet i Kila by.

Läs mer
Kolningbergsbarnen

Kolningbergsbarnen

Nilsson, Ingrid

Författarens uppväxt i Norberg och de sex år hon bodde i gruvbyn Kolningberg.

Läs mer

Kolsyrat

Hult, Anders

I den här boken kommer vi att ta del av en del av tidsandan och bakgrunden till det rikhaltiga sortiment av buteljerat vatten som fanns att tillgå omkring förra sekelskiftet - en intressant del av vår kultur- och läkekonsthistoria.

Läs mer

Kommunalrådet som försökte tysta pressen

Kägo, Tommy

Kommunalrådet som försökte tysta pressen handlar om vänskapskorruption, hot, maktkamp och om en stad som förändrar politisk färg.

Läs mer
Kroksgård

Kroksgård

Bergström, Mary

Beskrivningen av vårt omhändertagande av de gamla husen och allmogeföremålen kan vara en vägledning i dagens kulturvårdsintresse.

Läs mer

Kungl. Smålands Husarregementes historia

Föreningen Smålands Husarer

Vi får här följa den historiska utvecklingen av detta ryttarregemente med sina insatser i fält och i fredstid, dess olika utrustningar, boställen och dagliga liv.

Läs mer

Kvarntorps bastu

Rök–Svanshals byalag

Bastun i Kvarntorp är en pigg 70-åring, en mötesplats för ”det som händer i bygden”, ja fortfarande fylls det gamla badhuset med bastubadare varje vecka. Vi hoppas att denna bastuhistorik kommer att vara till glädje idag och i framtiden.

Läs mer
kvistholmen

Kvistholmskrönika

Kvistholmsgruppen

Bilder och minnen om Kvistholmen och dess över hundraåriga historia.

Läs mer

Kyrkspiran

Åkers hembygdsförening

Händelser och människor omkring tillverkningen och resningen av en ny gjutjärnsspira efter branden i Riddarholmskyrkan 1835.

Läs mer

Küsel - Från Baggensgatan 27 till Skeppsbron 40

Küsel, Irja

I slutet av 1600-talet kom Simon Fredrik Küsel till Stockholm från Lübeck. Han blev handelsman och navet i verksamheten blev Keithska huset. Sonen Carl Gottfried blev grosshandlaren som senare blev direktör för Ostindiska Kompaniet.

Läs mer

Källan i Slaka

Länne Persson, Marie; Länne, Toste; Niklasson, Påvel

En bok om en folkmusikskatt av stor betydelse för vårt kulturarv, en bok med vokal och instrumental folkmusik från landsbygden, insamlade för 200 år sedan i ett sydöstsvenskt traditionsområde.

Läs mer

Källor och brunnar inom äldre måleri

Hult, Anders

Här i boken återges bildkonst genom århundradenas lopp och fram till förra sekelskiftet. Närmare 60 konstnärer omfattas, de har tolkat myter och historier som är knutna till platser för källor och brunnar.

Läs mer

Ladugårdsbacke

Tannefors Hembygdsförening

Människor som bott eller jobbat här i Tannefors, Linköping, älskar och minns Ladugårdsbacke. Husen, jobben, mackarna och butikerna. Denna bok belyser många skeden av platsens utveckling.

Läs mer

Landeryds kyrkas orglar

Johansson, Annika

Annika Johansson är präst i Landeryds församling och berättar här om Landeryds kyrkas orglar.

Läs mer

Landet söder om Vänern, del 1

Råsled, Bengt

Makt och samhällsutveckling i Västergötland och övriga Götland speglad genom geologin, arkeologin, myten och religionen.

Läs mer

Landet Vädermark Beowulfs Swiorice, del 2

Råsled, Bengt

Utveckling i Beowulfs Swiorice och övriga Götland speglad genom historia, forntidsgeografi, folkvandringar, internationella relationer, makt, samhällsutveckling och embryon till det blivande Sverige.

Läs mer

Lexikon Västergötlands tidiga historia

Lindblom, Verner Råsled, Bengt

Västergötlands utomordentligt betydelsefulla och fascinerande tidiga historia. Ett lättillgängligt hjälpmedel i sökandet efter kunskap om vårt landskaps forntid och medeltid.

Läs mer

Lillfjärdingen

Andersson, Östen

Det är inte bara författarens kärlek till Gräsö som lade grunden för hans författarskap, utan även hans intresse för öns historia och utveckling. I denna bok delger han sin uppväxt och klassresa in i vårt nya samhälle med början vid krigsutbrottet 1939.

Läs mer
Rangarnö

Livet i Rangarnö

Rangarnö byalag

Läs om livet i byn och hur det förändras med tiden. Mängder av fotografier och berättelser om vår by under 1900-talet.

Läs mer

Ljuset som försvann

Jansson, Bo

Tolv essäer som innehåller olika infallsvinklar till arkitektur och arkitekturhistoria.

Läs mer

Loggbok

Kisa Scoutkår

I denna bok finns en samling av händelser och beskrivningar av kåren och dess verksamhet från starten 1921 fram till 2021 som kan ge inblick i delar av det som skett under årens gång.

Läs mer
Luffare

Luffare, original & luffarkåkar

Magnusson, Birger

Material har tillkommit genom flera hundra intervjuer med luffare och med andra personer som hyst, känt eller träffat luffare och andra originella personer.

Läs mer

Lunds Timmer AB

Werkström, Bo

En Lundahistoria som handlar dels om en förändrig av några kvarter i Lund längs Spolegatan. Dels om verksamheter som man idag ej längre kan se några spår av i gatubilden.

Läs mer

Lutfisk

Östergötlands Lutfiskakademi

Med denna bok vill Östergötlands Lutfiskakademi dokumentera, entusiasmera och sprida kunskapen om lutfisken.

Läs mer

Långbansnytt

Wiklund, Markus (redaktör)

En sammanställning av det väsentligaste innehållet i Långbansnytt som sedan Långbanssällskapets bildande, 1983, varit Långbanssällskapets medlemstidning.

Läs mer

Lördagskväll i den gamla prästgården

Dahlquist, Vera (text); Alinder, Karin (bild); Alinder, Birgitta (red.) Dahlquist, Erik (efterord)

Hela vretahistorien får plats i en liten bok som denna och det konststycket är prostinnan Vera Dahlquist hittills ensam om. Karin Alinders akvareller illustrerar berättelsen.

Läs mer
Malexander oxe

Malexander oxe

Johan

Malexander oxe, helt enkelt!

Läs mer

Mantorpsbor

Bengtsson, Bengt-Arne

En lokalhistorisk bok som handlar om Mantorp och mantorpsborna. Den handlar främst om mantorpsborna, de som bidragit till samhällets utveckling och välfärd.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Albo, Järrestads, Ingelstads och Herrestads härader i sydöstra Skåne

Lundh, Stig

En guide-och handbok för den som är arkeologiskt, kyrkohistoriskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Blekinge

Lundh, Stig

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Halland och deras kvarvarande inventarier

Lundh, Stig

Boken innehåller bilder på de medeltida kyrkorna hämtade från olika arkiv samt nytagna foton på kyrkorna. Dessutom finns det färgbilder på så gott som samtliga bevarade medeltidsinventarier.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Handbörd, Stranda, Möre och Kalmar medeltida stad

Lundh, Stig

Medeltidens kyrkor i Handbörd, Stranda, Möre och Kalmar medeltida stad och deras kvarvarande inventarier är en guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Sevede och Aspeland

Lundh, Stig

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i Sevede och Aspeland.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Skänninge och Västanstångs prosterier med Vreta kloster och Linköpings medeltid

Lundh, Stig

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Tjust

Lundh, Stig

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i Tjust.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Vadstena och Lysings prosterier med Alvastra och Vadstena kloster

Lundh, Stig

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad

Lundh, Stig

Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad och deras kvarvarande inventarier är en guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Villands, Gärds och Göinge härader i Skåne

Lundh, Stig

Handbok för den som är arkeologiskt, kyrkohistoriskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området Villands, Gärds och Göinge härader i Skåne .

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Visby och norra Gotland

Lundh, Stig

Medeltidens kyrkor i Visby och norra Gotland och deras kvarvarande inventarier är en guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Värends fem härader i det medeltida Växjö stift

Lundh, Stig

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området. Det är nog den första bok som behandlar de 62 medeltida kyrkorna och deras bevarade inventarier i ett sammanhang.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Ydre och Kind

Lundh, Stig

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området. Boken innehåller bilder på de medeltida kyrkorna hämtade från olika arkiv, samt nytagna foton på kyrkorna.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Östbo, Västbo och mot Skåne- Hallandsgränsen

Lundh, Stig

En guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området. Boken innehåller bilder på de medeltida kyrkorna hämtade från olika arkiv, samt nytagna foton på kyrkorna.

Läs mer

Medeltidens kyrkor i Östra och Västra härad i Njudung

Lundh, Stig

Medeltidens kyrkor i Östra och Västra härad i Njudung och deras kvarvarande inventarier är en guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer

Medeltidens kyrkor och kapell på Bornholm

Lundh, Stig

Handbok för den som är arkeologiskt, kyrkohistoriskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer

Medeltidens kyrkor och kapell på Öland

Lundh, Stig

Medeltidens kyrkor och kapell på Öland och deras kvarvarande inventarier är en guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet på Öland.

Läs mer

Medeltidens kyrkor på mellersta och södra Gotland

Lundh, Stig

Medeltidens kyrkor på mellersta och södra Gotland och deras kvarvarande inventarier är en guide- och handbok för den som är arkeologiskt och konsthistoriskt intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet i området.

Läs mer
Mellan Liljeholmen och somvik

Mellan Liljeholmen och Somvik

Lundh, Per-Anders

En sorts uppslagsbok eller handbok för torpvandraren och den hembygdsintresserade.

Läs mer

Mer Särnmål

Intresseföreningen Bevôrë Särnmålë

Ett tillägg till boken Särnmål, vilken utgavs 2010.

Läs mer

Min barndom på landsbygden i Horn

Hjelte, Sven, red. Gun-Britt Monell

Sven Hjeltes barndomsskildring, i stort sett är allmängiltig för dåtidens barns uppväxt på landsbygden vid den tiden. Det bodde cirka 2 500 personer i Horns socken 1932.

Läs mer

Min barndoms by

Nyvelius, Inger

Författaren berättar om sin barndom hos mormodern. Hur annorlunda det kunde vara för barn på den tiden, mot vad det är idag.

Läs mer

Minnen från dagar som flytt — det som var livet

Monell, Gun-Britt (redaktör)

Gun-Britt Monell levandegör det lämnade. Hon öppnar dörrar till det låsta och bjuder in till berättelser och händelser. Människor, nu borta blir levande igen. Deras berättelser och liv finns i boken ”Minnen från tider som flytt – det som var livet”

Läs mer

Minnen från Värmlandsbergsgruvan

Larsson, Stig; Kruse, Jan, redaktör/Nordmarks Hembygdsförening

Följ med på en spännande resa, där ett litet samhälle med verkstad, rastrum, järnväg och genuin kamratanda skapades 400 meter under jord.

Läs mer

Minnen och dagboksanteckningar

Lindberg, Anna, red. Carl-Otto och Ingrid Lindberg

Anna Lindberg föddes år 1902 i Balkåkra församling. Hon var initiativrik och gick med liv och lust in för vad hon företog sig. Om detta berättar hon i boken Minnen och dagboksanteckningar, ett tidsdokument.

Läs mer

Mitt Ödeshög

Söderbäck, Mona

I närmare 30 år har Mona Söderbäck samlat bilder och berättelser om hur byn såg ut när hon växte upp på 1940- och 50-talet.

Läs mer

Mitten på förra seklet

Wennberg, Ingemar

Kriget tog slut. Vad hände sedan? Hur var det att vara ung då?

Läs mer

Mjölby industrihistoria

Jansson, Bo

Boken ”Mjölbys industrihistoria” skildrar utvecklingen från den tidiga kvarnindustrin till dagens högteknologiska produktion.

Läs mer

Mordet i Hycklinge

Birath, Johan

Johan Biraths fjärde bok som i skönlitterär form beskriver ett autentiskt mord begånget på 1800-talets landsbygd.

Läs mer
Ljungstorp

Mordet i Ljungstorp

Birath, Johan

Berättelsen bygger på autentiska rättegångshandlingar, kyrkoarkivalier och annat historiskt material.

Läs mer

Mordet i Mjölby

Birath, Johan

Ett försök att i skönlitterär form beskriva en verklig händelse som inträffade i Östergötland 1855 och vad den ledde till för de inblandade. Syftet är i första hand att ge läsaren kunskaper om och en känsla för 1800-talet.

Läs mer

Mordet vid Stjärnesand

Birath, Johan

Mordet vid Stjärnesand är ett försök att i skönlitterär form beskriva en verklig händelse som inträffade i Östergötland 1824 och vad den ledde till för de inblandade.

Läs mer

Mormors dagbok

Gustafsson, Gunnar

Jag hoppas att Mormor, Lydia Karlsson, i sin himmel ville att efterlevande skulle läsa om det som hänt i hennes liv, sorg, glädje och arbete. Ett tidsdokument över den här tiden på gården Ullekalv Östergård. /Gunnar Gustafsson

Läs mer

Musik i Mjölby

Föreningen Musik i Mjölby, redaktörer

Det som 2008 började som en liten skärmutställning på Mjölby hembygdsgård slutade med en bok på 384 sidor.

Läs mer

Musik i Mjölby - musikens arenor

Föreningen Musik i Mjölby, redaktörer

Boken handlar om platser där musik framförs och har framförts på något sätt. Platser som festplatser, konsertsalar, kyrkor, biografer, restauranger, konditorier, parker, idrottsplatser, gator och så vidare. Den har tillkommet vid arbete i en studiecirkel.

Läs mer

Musiken på bruket

Holberg Ander, Susanne

Från den första Hornmusikkåren 1850 till dagens mässingssextetter har det klingat utan uppehåll i mer än 170 år. Många och intressanta öden får i den här skildringen se dagens ljus och ge perspektiv åt musiklivet idag.

Läs mer

Människor, mark och skiften i Knipered under 250 år

Karlsson, Kajsa

En bakgrund till det som finns i Knipered idag framför våra ögon; husen, åkrarna, skogarna och hos var och en för sitt inre försöka frammana livet i Lindome i allmänhet, och i Knipered i synnerhet, från 1700-talet och framåt.

Läs mer
Märta och Erik

Märta och Erik och deras anor

Ruist, Erik

En släktkrönika som börjar med Märta och Erik Ruist och som försöker kartlägga deras anor ungefär fem generationer bakåt.

Läs mer

Norra Germanien och Sydskandinaviens forntida historia

Andersson, Rolf

I det som romarna kallade Germanien finns namn på några enstaka personer som levde där före vår tideräknings början och ett hundratal år framåt.

Läs mer
Norra Vi

Norra Vi

Norra Vi Hembygdsförening

Kunskap om socknen, dess förutsättningar och människorna som har levt sina liv inom dess gränser.

Läs mer

Norra Vi, del 2

Norra Vi Hembygdsförening

Kunskap om tidigare generationers liv och förutsättningar. Fristående berättelser, som med fördel kan läsas oberoende av varandra. Vi hoppas att boken ska vara till glädje för både gamla och unga.

Läs mer

Nykils Hembygdsförening 40 år

Nykils Hembygdsförening presenterar här sin verksamhet under 40 år.

Läs mer

Nyponet

Johansson, Inger

Fredsåret 1945 föddes Irma på ett litet hemman i Uknadalen. Under de 50 år vi får följa Irma har hon hämtat kraft, vila och energi ur den småländska hembygden.

Läs mer
Några skrifter från skog och bygd

Några skrifter från skog och bygd från tid till annan

Hult, Calle

Saker eller händelser Calle Hult varit med om, eller fått sig berättat.

Läs mer

När farfar var ung

Andersson, Erik

Bilderna är spontana berättelser om livet som barn på en bondgård på östgöta­slätten 1945–55.

Läs mer

När Sverige gav järnet

Palmgren, Yngve

Utvecklingen av järnhanteringen, järnets betydelse direkt och indirekt, när stormakten Sverige danas.

Läs mer

Nära till affär´n

Tannefors Hembygdsförening

Vi följer de olika skedena i stadsdelarnas utveckling med etableringarna efter att ASJ startades 1907. En explosionsartad tillväxt av innevånare, bostäder och samhällsservice innebar en unik mängd butiksetableringar i skiftande branscher.

Läs mer

Nätverk för historiska cistercienskloster

Alinder, Birgitta

En enkel adresslista om mer än åttio namn håller samman ett nätverk för alla de femton klosterplatser i Sverige där det under medeltiden fanns levande, aktiva cistercienskloster. Här berättas i ord och bild om varje klosterplats.

Läs mer

Om Bakstugor, Bakning och Bröd

Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening

Det är vår förhoppning att den här boken kan uppmuntra de bagerskor och bagare som nu är verksamma att fortsätta och därmed föra kunskapen vidare till kommande generationer som kanske också inspireras av boken.

Läs mer

Om Torpa kyrka (andra uppl.)

Torpa Hembygdsförening, red Lena Skördeman

Den tredje skriften i Torpa hembygdsförenings serie handlar om den i många avseenden unika tolvhundratalskyrkan.

Läs mer

Ordstäv och Talesätt i Unnarydsbygden

Kindstrand, Anita

Läs mer

Ormsjöutvandrarna

Jonsson, Erik

Jakob Lindbergs familj blev först med att utvandra från Ormsjö. Släktingar till denna familj i Vilhelmina utvandrade också. Utvandringen blev lyckad. Därmed blev Amerika ett eftersträvat resmål och många begav sig av.

Läs mer

Per Nilssons väg till Köinge by

Nilsson, Per. red och kompletterad av Ann-Sofie och Per-Christer Haraldsson

I denna bok berättar Per Nilsson, farfar till Per-Christer Haraldsson, sin livshistoria från födseln 1871 till en bit in på 1930-talet.

Läs mer
Min släkt del 1

Per-Erssläkten från Huggning

Wallin, Gränt

Här berättar Gränt Wallin om sin morfars släkt, Per-Erssläkten, med utgångspunkt i hemmanet nr 1:6 beläget i byn Huggning i Säbrå socken i Ångermanland.

Läs mer

Personligheternas fjät i Unnaryds socken

Kindstrand, Anita

Den här boken har kommit till genom vänliga personers berättande. De personer som omtalas här har haft stora kunskaper och vana att klara sig själ­va.

Läs mer
Reftelebygd

Reftelebygd

Reftele Hembygdsförening

Utgavs 1948 och har under alla år varit en intressant och läsvärd bok för dem som haft intresse av att veta mer om Reftele och dess historia. Detta är en nyutgåva i ordinarie skick utan några ändringar.

Läs mer
Register

Register

Gade, Vera (red)

till böckerna: En Stockholmsborgares familjebrev

Läs mer

Rosas bok

Lindeberg, Rosa Sörman-Olsson, Majken

Med sina bilder berättar flickan Rosa Lindeberg om driften av en gård för mer än 100 år sedan. Nio, tio och elva år gammal tecknade hon byggnaderna, redskap för alla sorters arbeten utomhus och inomhus och hon målade med vattenfärg.

Läs mer

Rostaggar

Edlund, Alice

Livet, som det levdes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i Åsele kommun.

Läs mer

Rottrådar i den östgötska myllan

Behrbohm Fallsberg, Margareta

En släktberättelse med stark förankring i det som idag är södra Östergötland skriven i första hand för författarinnans barn och kommande generationer.

Läs mer

Rånmördarna - Jonas Falk och Anders Frid

Essefjord, Leif

Ett väpnat rån mot en postskjuts utförs i Sandhem i Västergötland. Följ här den spännande historien om Frid och Falk från deras allra första år fram till dess att deras slutliga straff verkställts.

Läs mer

Rödbohar'n i våra hjärtan

Molin, Conny m.fl.

En dokumentär betraktelse av en försvunnen epok i Norrsundets historia som spänner över nybyggnation till nutid.

Läs mer

Röfors

Ljungqvist, Torbjörn

Hur järnhanteringen och Röfors uppkom vid mitten av 1600-talet. Läsaren får ta del av brukets historia och gamla smeders berättelser om arbetet och fritiden.

Läs mer

Röksminnen

Röks hembygsvänner

Texter och bilder med många människors upplevelser och minnen från generationer långt tillbaka i tiden men också fram till idag. Folket, tillvaron och situationen i socknen Rök.

Läs mer

Saint Ingrid

Fagerberg, Eva

This book about Saint Ingrid is the result of thorough research from different aspects and areas of her life and work. Various researchers’ views and opinions have been taken in consideration.

Läs mer

Samtal på en trapp

Åkerman, Gun

Ludwig berättar för sin dotter Elise om sin bakgrund och om sitt liv i Ryssland med historiska tillbakablickar på de platser där de bott.

Läs mer
Sandlidens gård

Sandlidens gård

Ekström, Birger

En inblick i en gårds betydelse för bygden. Vilka människor som bodde här samt lite grann av deras bruk och leverne.

Läs mer

Sankt Anna skärgård

Södling, Dag

Denna Sankt Anna-guide vill bidra till att ge fördjupad kunskap och inspiration till utflykter i ett unikt skärgårdslandskap.

Läs mer

Sankta Ingrid av Skänninge

Fagerberg, Eva

Sankta Ingrids liv och gärning.

Läs mer

Skamrisberget

Skamheds bydokumentationsgrupp och Mattias Lundell

Denna bok presenterar fäbodarna i området mellan Skamsrisberget och Stora Flögsjön. I boken möter vi också de sista s. k. bukullorna som vistades i Skamsrisberget fram till och med mitten av 1900-talet. Framför­allt f. d. bukullan Margit f. Lundkvist.

Läs mer

Skandalerna i Vita huset

Kägo, Tommy

Skandalerna i Vita huset är författaren Tommy Kägos andra bok om hur angelägen journalistik kan förändra lokalsamhället.

Läs mer

Skedaminnen 2

Skeda Hembygdsförening

Djur och natur, beredskapsårens påfrestningar med ransoneringar och kalla vintrar blandas med kultur och nöjen. Intervjuer med mer eller mindre kända personer kompletterar bilden av ett samhälle i ständig förändring.

Läs mer

Skeppsås kyrkogård

Andersson, Alice

Kyrkogården är en minnenas och eftertankens plats. Stanna upp, tänk efter var du är. Här vilar våra förfäder från medeltid till nutid. Kyrkogården är en del av Skeppsås historia.

Läs mer
Skrönor och visor

Skrönor och Visor

Torpa Hembygdsförening

Hjalmar Arpö, en legendarisk folkskollärare och kantor i Torpa, son till August Johansson i Basarpö, postmästare, handlare och tidigare gästgivare i Sund och Ramsmåla är upphov till detta material, med koncentration på historier, skrönor och visor.

Läs mer

Smeden Gustaf Adolf Lundh

Gamla Upsala Hembygdsförening

Vi får följa smeden och hans familj hela vägen från Västerås till Gamla Uppsala. Vi kan också läsa om hans liv i Gamla Uppsala och varför han valde att bosätta sig just här.

Läs mer

Spöken i Östergötland

Birath, Johan

Genom efterlysningar i radio, tv och press, har Johan Birath samlat nya och gamla spökhistorier och gengångarföreställningar från Östergötland.

Läs mer

Statsråd i krigstider

Edman, Veine

KG är nog främst ihågkommen som justitieminister och ansvarig för ingrepp i pressfriheten i syfte att rädda landet undan andra världskriget. Bokens titel syftar på att han var statsråd under båda världskrigen.

Läs mer

Stoby by

Stoby historiska cirkel

Med utgångs­punkt från kyrkan beskrivs fastigheter och historiska platser.

Läs mer
svanshals

Svanshalsminnen

Rök-Svanshals byalag, historiegruppen

En hembygdsbok som består av texter som skrivits av svanshalsbor eller av människor som på olika sätt har eller har haft anknytning till socknen.

Läs mer

Svante Johansson

Johansson, Svante

Jag har fått uppleva mycket under mitt liv, ett liv, som till stor del handlat om musik. Med denna bok vill jag berätta om det jag fått vara med om. Hur musik blivit Mjölbys själ.

Läs mer

Svenska Bokmärken

Bergengren, Kerstin; Haglund, Gunilla; Jacobsson, Anne-Marie

En uppslagsbok där man kan överblicka samtliga svenska märken och leta sig fram till deras ursprung har därför länge varit efterfrågad.

Läs mer

Så blev mitt liv

Drangel, Kristoffer

Här är berättelsen om Kristoffer Drangels omväxlande liv, hans stora kärlek till flyg, bilar och havet – och om ett stort antal människor som han har mött längs vägen.

Läs mer

Sörskaten i mitt hjärta

Johansson, Karin

Karin har ett brinnande intresse för bygdehistoria, vilket har gjort henne till en ovärderlig kunskapskälla i hembygdsföreningens dokumentation av Norra Vis historia och dess personligheter.

Läs mer

Tamms på Österby bruk

Lagercrantz, Catherine

Tamms på Österby bruk börjar i Göteborg där Christina Maria Grill gifter sig med superkargören vid SOIC Gustaf Tham, som gör långa resor med Ostindienskepp.

Läs mer

Telefonuttan

Bou-Madi, Rose-Marie

Hur det var att växa upp på en telefonstation på 1940- och 50-talet i trakterna runt Vånga, mellan Norrköping och Finspång. Vi får följa Rose-Marie från vaggan till studentexamen.

Läs mer
Timrets väg och tysktågen

Timrets väg och Tysktågen

Abrahamsson, Ruth

Bokens första del beskriver timmerhantering på 30-talet då arbetarna bodde i så dåliga kojor att deras hår frös fast i väggen trots skinnmössorna.

Läs mer

Tjusningen med Tannefors

Kamratföreningen Tanneforspojkarna

Över 50 guldkorn 
bland artiklar tidigare publicerade 
i föreningen Tanneforspojkarnas medlemstidning Snuggan. Lek och allvar i en älskad Linköpingsstadsdel.

Läs mer

Torp i Håbo, Del 1

Håbo Kultur- och Hembygdsförening

En grupp ur Håbo Kultur o Hembygdsförening har inventerat och forskat på de torp som har funnits i Håbo kommun.

Läs mer

Torp i Håbo, Del 2

Håbo Kultur- och Hembygdsförening

En grupp ur Håbo Kultur o Hembygdsförening har inventerat och forskat på de torp som har funnits i Håbo kommun.

Läs mer

Torp och gårdar i Älvestad socken, sockenmarken Drottninggatan

Älvestad Hembygdsförening

En dokumentation av gårdar, knekttorp och människor, från vallgata till en av Sveriges unikaste Drottninggator.

Läs mer

Tranås genom 100 år, 3 delar

Ulfsbo, Per (red) m.fl.

Tranås genom 100 år är en bokserie i tre delar. Del 1, Ett nytt samhälle, Del 2, Kulturstaden, Del 3, Hemstaden

Läs mer

Tranås Hornmusikkår 110 år

Fasth, Eije

Om hornmusikkårens uppkomst - resor - radio- och TV-inspelningar - offentliga konserter och framträdanden och inte minst alla medryckande marscher på Tranås paradgata, Storgatan.

Läs mer

Trumpetarsläkten Edman från Edshult i Småland

Edman, Björn

Den släkt Edman som berättas om härstammar från en frälsefogde som troligen var född på 1580-talet i Edshults socken i nuvarande Eksjö kommun. Här finns cirka 475 personer med släktnamnet i 13 generationer.

Läs mer
Trådarbetande luffare

Trådarbetande luffare

Magnusson, Birger

Materialet som presenteras har tillkommit genom flera hundra intervjuer (och ett tusental körda mil), med luffare och med andra personer som hyst, känt eller träffat luffare.

Läs mer

Tuna Skogsbygd

Hulterstam, Inger

I boken får vi följa Tuna skogsbygds utveckling under 200 år med start i mitten av 1500-talet. Boken är en guldgruva för alla som vill veta mer om bygdens historia.

Läs mer

Tusen år

Alinder, Birgitta Karlsson, Arne

Vreta klosters kyrkby, Östergötlands i särklass bäst bevarade sockencentrum, får här sin första heltäckande beskrivning någonsin. I en exposé över byggnader, verksamheter och människor tecknas byns tusenåriga historia.

Läs mer

Tålebo och Nyebo

Edman, Björn; Johansson, Arne

Boken beskriver traktens historia från urtid till nutid. Den upptar bland annat gårdarnas ägarlängder och ägarnas inbördes släktskap. Här finns uppgifter om båtsmän, hantverkare och utvandrare, om stenbrytning och ett försök till tidig industrialisering.

Läs mer
Kattegatt

Under Kattegatts vindar

Natt och Dag, Axel

En kärleksfull beskrivning av tretton års entusiasm och glädjeämnen, men också bekymmer och arbetsbördor, i ambitionen att omvandla en av Onsalas stora kaptensgårdar från ett potentiellt rivningsobjekt till en levande del av Onsalabygden.

Läs mer
upplandsbro

Upplands-Bro från då till nu

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Hundra år av utveckling i Upplands-Bro.

Läs mer

Utvidgat CV för Bo Marking

Marking, Bo

Bo Markings CV

Läs mer

Vargjakt, emigranter och en drunknad griskulting …

Källgården, Göran

Ett resultat av en genomgång av historiska dokument i olika arkiv. Mänskliga livsöden är den röda tråd som finns i boken.

Läs mer

Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka?

Siöstedt, Claes

Många av våra tidigare vanliga fåglar har starkt minskat. Med den här betraktelsen beskrivs vad som hänt och samtidigt porträtteras fyra fågelarter som var och en företräder biotoper som vi bara har kvar som små fragment.

Läs mer

Vitbok

Lindblom, Verner Råsled, Bengt

Det finns en del att säga om gårdagens och dagens arkeologers och historikers sätt att behandla forntiden – eller att "icke behandla" – främst Västergötland och Götalandskapen.

Läs mer

Våra minnen från Rök och Svanshals

Rök-Svanshals byalag/Hembygdsförening

Boken fokuserar mera på personliga minnen än tidigare böcker, som har utgivits av hembygdsvänner i Rök och Svanshals. Boken är rikt illustrerad med foton.

Läs mer

Våra Svenska Bokmärken

Bergengren, Kerstin Jacobsson, Anne-Marie

Våra Svenska Bokmärken presenterar en del av vårt svenska kulturarv i form av bokmärken producerade i Sverige från 1940-talet och framåt.

Läs mer

Västerlösa - då och nu

Västerlösa Hembygdsförening

En bild av de förändringar som skett i Västerlösa under de senaste hundra åren och om människor som bott och bor här.

Läs mer
ytterby

Ytterbys gårdar och torp

Edberg, Mikael

En skärgårdsby på Stora Askö i norra Tjusts skärgård. Här presenteras i detalj de gårdar, torp och övriga boställen som funnits inom byns gränser från 1500-talet till nutid.

Läs mer

Åkers Krutbruk

Bengtsson, Pehr

Ã…kers Krutbruks historia i ord och bild.

Läs mer
Åsbo sockenstämmor

Åsbo sockenstämmor 1700-1801

Kindberg, Gunilla

En helt annan värld än dagens Sverige. Under denna tid är det ingen självklarhet att ens pastorn själv var något dygdemönster. I denna bok förekommer den beryktade Johannes Regner - Åsbo sockens egen Gösta Berling.

Läs mer

Älgö - en skärgårdspärla

En grupp entusiastiska Älgöbor presenterar här Älgös historia och några av dess legender.

Läs mer
öna

Öna - en flik av himmelen

Johansson, Annika

En bygdehistoria i den del av världen som kallas Öna i Nykils socken, nära Ulrika socken. Annika Johansson, präst i samma socknar, har utfört ett detektivarbete av gången historia.

Läs mer

Örskär

Andersson, Östen

Juldagen 1877 drunknade 15 av öns bofasta när deras skötbåt gick under på väg hem från julottan. Livet på Örskär blev aldrig detsamma.

Läs mer

Österbysamlingen

Tamm, Claës

Sveriges på sin tid största privata konstsamling. En sammanfattande bild av den stora samlingens tillkomst och innehåll.

Läs mer

Österrikare, tjeck och tysk - utan att flytta

Zimmermann, Gunilla

Här finns fakta om händelserna och enskilda människors berättelser. Boken är skriven som ett försök att sprida kunskap om en alltför okänd och ännu obearbetad del av Europas nutidshistoria.

Läs mer