Kurslitteratur

Barnens virvelvind

Cederborg Nilsson, Margita

Sagoberättelse om Sverige lämplig för högläsning.

Läs mer

DoggyBag

Backman, Gunilla; Engberg, Birgitta

I boken DoggyBag – hundmat, hälsa, för ett bra hundliv vill Gunilla Backman och Birgitta Engberg ge dig ett perspektiv på hundens kosthållning. Fokus i boken är den hemlagade hundmaten.

Läs mer

En by i Toscana

Giertz, Sara och Mossberg, Britt

En berättelse om en vacker by och om människorna som bor där.

Läs mer

En PANGbok

Backman, Gunilla

Har du en rädd hund hemma och har svårt att hjälpa den på bästa sätt? En PANGbok – rädslor och ångest hos hunden visar på olika vägar att gå för dig som hundägare, för att hjälpa din vän.

Läs mer

Energierna avslöjar

Tyfting, Laila

En bok för dig som vill vidga dina tankar om hur allt fungerar, som vill utforska, utveckla och fördjupa dig själv och dina tankar i hur allting i livet egentligen är och kan vara.

Läs mer

Externredovisning

Gustafson, Agneta; Lundh, Simon; Seger, Karin

En praktiskt och principiellt inriktad bok, tanken är att den ska komplettera mer teoretiskt orienterad redovisningslitteratur för fördjupad kunskap och förståelse av redovisningens funktion och komplexitet.

Läs mer

Hundens känslobeteenden ... att hjälpa eller stjälpa

Backman, Gunilla; Engberg, Birgitta

Boken avser att bena ut frågetecken kring hundens känslor, och hur de kan leda till specifika beteenden. Att förstå hundens signaler och ge nycklar och verktyg för att livet tillsammans ska bli positivt både för hund och för människa.

Läs mer

Koncernredovisning med en teoretisk utgångspunkt

Fagerström, Arne; Johansson, Peter; Lundh, Simon

Boken baserar sig på de olika teorier som finns bakom de modeller som idag förekommer i ett nationellt och internationellt perspektiv. Ett nytt arbetssätt introduceras.

Läs mer

Lekterapeutens roll i sjukhusvärlden

Ljungström, Christina & Olsson, Elisabeth redaktörer

Här beskrivs lekterapeutens arbetssätt och metoder utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Boken riktar sig till verksamma pedagoger och sjukvårdspersonal , samt till elever och studenter inom olika barnutbildningar och sjukvårdsutbildningar.

Läs mer

Lexikon Västergötlands tidiga historia

Lindblom, Verner Råsled, Bengt

Västergötlands utomordentligt betydelsefulla och fascinerande tidiga historia. Ett lättillgängligt hjälpmedel i sökandet efter kunskap om vårt landskaps forntid och medeltid.

Läs mer

Ljud & Ljus AB

Beime, Kristina S.; Lundh, Simon

Praktikfallet utgår från ett fiktivt företag. Uppgiften är en självständig övning i praktiska och principiella redovisningsproblem. Kan användas i kombination med olika nivåer av redovisningsnormer samt på olika utbildningsnivåer.

Läs mer

Mammor med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn

Andersson, Kristina; Nilsson, Kristina

Hur psykologiska insatser kan utformas i familjer med komplex problematik inklusive föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. En referensram för att underlätta samarbete mellan personal inom pedagogisk, social, psykologisk och medicinsk verksamhet

Läs mer

Möjligheternas tid

Jönestam, Helmi redaktör

Att idag bli pensionär innebär för många ett slags paradigmskifte i livet. Genom berättelser, intervjuer och rapporter ger boken en bild av hur tillvaron efter pensioneringen kan gestalta sig.

Läs mer

Nematoder som växtskadegörare

Andersson, Stig

Boken handlar om svåra skadegörare på våra odlade växter. Boken riktar sig till alla som har med odling att göra. Även anvisningar för hur man tar prov för nematodundersökning och vad man kan göra för att undvika skador i odlingar och planteringar.

Läs mer

Nytta och nöje med hunden (ny upplaga)

Broman, Monica

Är du nyfiken på hundar som arbetar inom vård, skola och omsorg? Kanske har du själv en dröm om att kunna arbeta tillsammans med din hund, för att hjälpa andra människor? Då kan detta vara boken för dig!

Läs mer

Om den hållbara staden

Jansson, Bo

Man brukar tala om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, som här belyses med hjälp av exempel inom byggnader och fysisk planering.

Läs mer

Pengarna eller livet

Agebjörn, Anika; Blanco, Carmen; Nylander, Anna

Här lyfts en alternativ livsfilosofi fram, beskrivs, exempli­fieras och problematiseras. Med utgångspunkt hos urfolken i Latinamerika, och med flera exempel från Bolivia, Ecuador och Sverige.

Läs mer

Psykiskt Lidande hos Ungdomar och Vuxna

Andersson, Leif & Strand, Ingemar

Psykologi med ett psykologiskt perspektiv i varje del. Boken riktar sig till alla som bedriver kliniskt psykologiskt arbete.

Läs mer

Reclaiming Acconting´s Lost Identity

Cummingham, Gary, PhD, Editor

The essays in this volume, although somewhat pessimistic, still suggest small green shoots of hope that the situation is turning around.

Läs mer

Schack

Sköld, Kristian

Mästare från en annan tid framträder i Kristian Skölds postumt utgivna Schack – tankens äventyr och idrott, uppföljare till Schackpärlor.

Läs mer

Spöken i Östergötland

Birath, Johan

Genom efterlysningar i radio, tv och press, har Johan Birath samlat nya och gamla spökhistorier och gengångarföreställningar från Östergötland.

Läs mer

Tre i rad

Norén, Ingrid

Tre i rad-spelen bygger på samma princip hela tiden. Det gäller att placera sina markörer i rad, lodrätt, vågrätt eller diagonalt.

Läs mer

UNG

Laudinger, Leif

En bok om ungas uppväxtvillkor och vuxnas ansvar är tänkt att fungera som ett steg i Sämjarutbildningar.

Läs mer

Ungdomar med Sociala och Psykiska Problem

Andersson, Leif

En bok om störda ungdomars bakgrund och utveckling, om utredningsmetodik och om behandling.

Läs mer
Utredningsmetod

Utredningsmetod avseende barn och ungdomar

Andersson, Kristina; Andersson, Leif och Thorsén, Eva

Hur kunskap om barn kan användas för att ta fram relevant information och värdera informationen i syfte att bedöma barns och ungdomars hjälpbehov. Boken riktar sig i första hand till socialtjänstens utredare.

Läs mer

Vändpunkten

Ulfvensjö, Lars

Boken bygger till stor del på tankar och erfarenheter tänkta och gjorda av kvinnor som under en tid i livet bodde som klienter på Runnagårdens LVM-hem i Örebro.

Läs mer