Samhälle/Politik

Att bo kvar -en idéskrift

Jansson, Bo

Författaren för fram olika idéer om hur bilder från den lokala naturen och kulturhistorien kan användas i hantverksproduktion. Skriften avslutas med en utblick mot andra länder, där jordbruket drabbas av klimatförändringarna.

Läs mer
Brukarna

Brukarna

Forsberg Svensson, Saida

Låt inte besparingar göra ålderdomen till ett ensamhetens land. Vården är ett utvecklande projekt om de rätta resurserna sätts in.

Läs mer

Dolt under ytan

Lindhe, Owe

En berättelse om tre mor men även om människans utsatthet och om att hantera svåra situationer i livet.

Läs mer

Dykning på djupt vatten

Wasén, Rolf

Reflektioner, händelser och nedslag i tidningar.

Läs mer

Ellen Key 1849-1926

Ellen Key-sällskapet

Ett nytryck med endast lätt redigerad titel: Ellen Key 1849–1926 för alla av ELLEN KEY-SÄLLSKAPETS minnesbok som utgavs 1999: Ellen Key 1849–1999 en minnesbok.

Läs mer

En lång väg till integration

Rugumaho, Benoît

En bok om livets mening. Berättelsen är självbiografisk, skriven i Sverige; ett land ibland kallat Europas paradis. Problemen i exil för en politisk flykting leder även till tankar och sätt att återvända till hemlandet.

Läs mer
En organisations kollaps.jpg

En organisations kollaps

Edmark, Niklas; Lundh Simon; Lundström Dennis

Uppsatsen har som syfte att beskriva den uppfattade problemsituationen på Wingbroskolan samt identifiera och analysera de möjliga orsakerna till problemen.

Läs mer

En oväntad vändning

Hedberg, Claes

Nu kommer pusselbitarna på plats. I kapitel efter kapitel avslöjas det hittills dolda. Den hittills dolda sanningen om "mordet på Olof Palme".

Läs mer
En till utbränd

En till utbränd

Forsberg Svensson, Saida

Om våra fina gamla som ingen har tid med, om hur vi personal får ha det. Den ena efter den andra blir utbränd och sjuk i vården

Läs mer

Ett barnmorskeliv

Lobell, Anita

Efter 42 år inom ett yrke som betytt mycket i mitt liv var det dags att gå i pension. För att både kunna behålla minnet av ett älskat arbete och bearbeta förlusten av det började jag sammanfatta mitt barnmorskeliv.

Läs mer
Ett helt liv

Ett helt liv av orättvisor

Eriksson, Märta

En polis och ordföranden i barnavårdsnämnden kom och hämtade mig som om jag hade stulit eller mördat någon. Polisen tog mig hårt i armen och slängde in mig i bilen. Resan gick till en anstalt för efterblivna.

Läs mer

Gammal man skriver ett brev

Svenstedt, Carl Henrik

»Gammal man skriver« är ett litterärt verk som tillåter sig poetiska sökvägar till intuitiv visshet, något som vetenskapen, hittills, avvisat. Det är nu fullbordat och utsänt till en vidöppen läsekrets som hela tiden hört av sig till författaren.

Läs mer

Historia som motstånd

Blomqvist, Håkan

I antologin förenas ett drygt tjugotal populärhistoriska artiklar med anknytning till socialism och arbetarhistoria från olika publikationer under ett antal år. Författaren är historiker knuten till Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns hög

Läs mer

I "brännvinskungen" Lars Olsson Smiths tidevarv

Andersson, Bo

I en rad skrifter under åren har författaren försökt väcka intresset för de försummade arbetarringrörelserna med ”brännvinskungen” L. O. Smith vid rodret och för denna brytningstid. Den här boken kan ses som ett komplement till de tidigare.

Läs mer

I skuggan av en brännvinskagge

Andersson, Bo

Som en stormvind sveper arbetarringrörelsen över landet 1883 med ”brännvinskungen” L. O. Smith vid styråran i en fruktlös förhoppning om att vara osynlig. Med den här boken fördjupar sig författaren på nytt i den här historien.

Läs mer

Kolsyrat

Hult, Anders

I den här boken kommer vi att ta del av en del av tidsandan och bakgrunden till det rikhaltiga sortiment av buteljerat vatten som fanns att tillgå omkring förra sekelskiftet - en intressant del av vår kultur- och läkekonsthistoria.

Läs mer

Kommunalrådet som försökte tysta pressen

Kägo, Tommy

Kommunalrådet som försökte tysta pressen handlar om vänskapskorruption, hot, maktkamp och om en stad som förändrar politisk färg.

Läs mer

Ljuset som försvann

Jansson, Bo

Tolv essäer som innehåller olika infallsvinklar till arkitektur och arkitekturhistoria.

Läs mer

Lögnens renässans (återpulicering)

Andersson, Kenth-Åke

Lögnens renässans – ett sätt att tillgängliggöra ett värdefullt historiskt dokument både vad gäller 1900-talets kommunistiska historia och 1970-talets uppgörelse med delar av den nya vänster som sökte återuppliva det stalinistiska arvet.

Läs mer

Makthunger och Människovärde

Andersson, Bo

Makthunger och människovärde (2023) är sista boken i en trilogi om fördomar och myter, girighet och rättvisa, förtryck och frihetslängtan.

Läs mer

Mobba eller Mobbas

Johansson, Sune

Sune Johansson, pensionerad polis, har levt ett långt liv och återger här exempel från sitt eget liv. Vilka ärr har han tillfogats och hur ser han själv och vårt samhälle på mobbning?

Läs mer

Möjligheternas tid

Jönestam, Helmi redaktör

Att idag bli pensionär innebär för många ett slags paradigmskifte i livet. Genom berättelser, intervjuer och rapporter ger boken en bild av hur tillvaron efter pensioneringen kan gestalta sig.

Läs mer

Möten

Strand, Lars-Erik

Möten är en sann skildring där vi först får följa författaren som engagerar sig bland utsatta barn i sin närhet. När de sociala myndigheterna ingriper och omhändertar två av barnen startar en lång och ojämn kamp mot okänsliga handläggare.

Läs mer

Nya skisser - en idéskrift

Jansson, Bo

Ett inlägg i den debatt som borde föras om vad som kommer efter funktionalismen.

Läs mer

Om den hållbara staden

Jansson, Bo

Man brukar tala om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, som här belyses med hjälp av exempel inom byggnader och fysisk planering.

Läs mer

Ondskans tid

Andersson, Bo

Även i västerländska demokratier pågår idag en radikalisering, en högervridning. Allt maktfullkomligare regimer etableras. Vetenskapliga rön ifrågasätts och populistisk inställsamhet får möta medborgare och väljare.

Läs mer

Pengarna eller livet

Agebjörn, Anika; Blanco, Carmen; Nylander, Anna

Här lyfts en alternativ livsfilosofi fram, beskrivs, exempli­fieras och problematiseras. Med utgångspunkt hos urfolken i Latinamerika, och med flera exempel från Bolivia, Ecuador och Sverige.

Läs mer

Person och politik

Bylander, Anders

I essäform visas hur även frikyrkorna har dragits med i sekulariseringen. Är dagens Sverige ett i djupare mening humanitärt land? Vad händer med människovärdet i ett litet land som vårt, när man av politiska skäl dödar nästan fyrtiotusen foster per år?

Läs mer

Prestera inte mera

Norén, Siv

Psykisk ohälsa ökar bland barn. Flera av dessa barn berättar att dom har krav på sig själva att prestera, högprestera.

Läs mer

Sagan om kommunen som glömde

Edman, Ingegerd

Denna saga handlar om en kommun som beslutar att bygga bredband i egen regi. På vägen dit sätts respekten för skattebetalarnas pengar och den demokratiska processen på undantag, liksom aktningen för lagar, förordningar och egna måldokument.

Läs mer

Skandalerna i Vita huset

Kägo, Tommy

Skandalerna i Vita huset är författaren Tommy Kägos andra bok om hur angelägen journalistik kan förändra lokalsamhället.

Läs mer

Skolan under lupp

Persson, Ellen

Detta är en upplysningsbok. Målet är att göra regering, riksdag, lärarförbund, lärarutbildningar, lärare, föräldrar och elever, medvetna om den konfession (livsåskådning) som finns i den kommunala skolan.

Läs mer

Socialistiska tankar om omvärlden

Widén, Peter

Ett urval artiklar skrivna mellan 2009 och 2023, tidigare införda i olika publikationer. Texterna behandlar problem som den internationella socialistiska arbetarrörelsen har att hantera.

Läs mer

Statsråd i krigstider

Edman, Veine

KG är nog främst ihågkommen som justitieminister och ansvarig för ingrepp i pressfriheten i syfte att rädda landet undan andra världskriget. Bokens titel syftar på att han var statsråd under båda världskrigen.

Läs mer
svensk fotbollshuliganism

Svensk Fotbollshuliganism

Lundh, Simon

Examensarbete på gymnasienivå om svensk Fotbollshuliganism.

Läs mer

Tranås genom 100 år, 3 delar

Ulfsbo, Per (red) m.fl.

Tranås genom 100 år är en bokserie i tre delar. Del 1, Ett nytt samhälle, Del 2, Kulturstaden, Del 3, Hemstaden

Läs mer

Vi kom inte bara för att säga hej

Jönestam, Helmi

Boken ger många intressanta perspektiv på integration. Helmi Jönestam besöker platser i Sverige och samtalar med både inrikes och utrikes födda personer.

Läs mer

Vi och Dom

Andersson, Bo

Den mest eviga och allomfamnande är den om Vi och Dom. Vi goda, framgångsrika, överlägsna, vita osv. möter Dom andra som framställs som onda, primitiva, underlägsna, mörkhyade m.m. I den andan studeras centrism av olika slag.

Läs mer

Värden och vägar utan slut

Jönestam, Helmi

Efter ett långt inledande kapitel om värden i livet och värdegrunder i vårt samhälle, tar författaren sig an frågor av existentiell karaktär. Boken bygger till stora delar på samtal.

Läs mer

Åkers Krutbruk

Bengtsson, Pehr

Ã…kers Krutbruks historia i ord och bild.

Läs mer