Historia/Lokalhistoria

Röksminnen

Röks hembygsvänner

Bokpresentation

Boken Röksminnen innehåller texter och bilder med många människors upplevelser och minnen från generationer långt tillbaka i tiden men också fram till idag.
I boken beskrivs folket, tillvaron och situationen i socknen Rök under ett antal år på 1800-talet, i mitten, slutet av 1900-talet samt början av 2000-talet. De många skribenterna från socknen gör innehållet förankrat i vardagen.
Att livet avlöper annorlunda nu i Rök än under tiden som berättas om i denna bok, är inte svårt att konstatera. Med avseende på dagens snabba kommunikationer och allmänna användning av IT och andra stora omändringar och nyordningar finns många olikheter.
Om livsstil i bygden med arbete, skola, föreningsliv och umgänge finns ambitionen att berätta och dokumentera. De bilder som finns i boken är till största delen insamlade foton och inte minst värdefulla för att visa hur Röks socken sett ut. Förhoppningen är att du som läsare nu ska få möta Röks socken men också få inspiration att besöka vår hembygd.

Omslagsbilder framsida: Rökstenen, Röks kyrka, slätten och skogen. Omslagsbild baksida Frimärke rökstenen utgivet 1975 Pärmens främre insida: Karta över Röks socken 1868-1877

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-86129-04-0
Format G 5 (169x239)
Inbindning Trådbunden
Omslag hårdband i färg
Tryckår 2008
Upplaga 1
Antal sidor 218
Relaterade artiklar

Andra Röks- och Svanshalsminnen

Röks- Svanshals byalag, Röks hembygdsvänner

Kvarntorps bastu

Rök–Svanshals byalag

svanshals

Svanshalsminnen

Rök-Svanshals byalag, historiegruppen