Våra böcker

Trumpetarsläkten Edman från Edshult i Småland

Edman, Björn

Bokpresentation

Boken redovisar en av många släkter i Sverige med namnet Edman. Den släkt som berättas om härstammar från en frälsefogde som troligen var född på 1580-talet i Edshults socken i nuvarande Eksjö kommun. Hans två sonsöner tog sig namnet Edman. Från dessa kommer ett stort antal släktgrenar som numera finns i olika delar av Sverige och i USA. I Sverige representeras de i dag framför allt i Eksjötrakten, Göteborg och i Skaraborg. Tidigare har också funnits släktmedlemmar i Halmstad och i Bohuslän. Om alla dessa berättas i boken.
 Eftersom det fanns många trumpetare, alltså militära signalister inom kavalleriet, i släkten har den kallats Trumpetarläkten Edman. Många av dem deltog i olika krig, exempelvis tåget över Bält 1658 och Karl XII:s strid vid Poltava 1709. Flera av dem var säkert krigsskadade i både fysiskt och psykiskt avseende vilket satt tydliga spår i arkivmaterialet och redogörs för i boken.
 I skriften om Trumpetarsläkten Edman finns cirka 475 personer med släktnamnet i 13 generationer.

Bild omslagets framsida: Trumpetare vid västgöta kavalleri 1748. Beskuren akvarell av Einar Strohkirch. Armémuseum.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-299-3
Format G5 (169 x 239 mm)
Inbindning Limbunden
Omslag Mjukband i färg
Tryckår 2021
Upplaga 1
Antal sidor 125
Relaterade artiklar

Blomstermåla i bilder

Edman, Björn; Brehmer, Conny;

Tålebo och Nyebo

Edman, Björn; Johansson, Arne