Om Barn/Ungdom

Psykiskt Lidande hos Ungdomar och Vuxna

Ett psykologiskt perspektiv på teori, bedömning och behandling

Andersson, Leif & Strand, Ingemar

Bokpresentation

Psykiskt Lidande hos Ungdomar och Vuxna är en bok i psykologi med ett psykologiskt perspektiv i varje del. Vi är väl medvetna om att detta synsätt, inte minst bland psykologer, kan vara kontroversiellt, samtidigt som vi anser att det är vi som psykologer som är satta att bevaka det psykologiska perspektivet - vilka andra yrkesgruppen skulle annars göra det?
Boken riktar sig till alla som bedriver kliniskt psykologiskt arbete. Självklart hoppas vi också att boken kan användas i undervisningen på universitet, främst för studenter på psykologprogrammet och att det där ska ge en viktig och konkret spegling av olika perspektiv inom den dynamiska psykologin.

Leif Andersson är leg psykolog, leg psykoterapeut handledare i psykoterapi och miljöterapi. Han driver sedan 18 år en privatpraktik tillsammans med sin fru i Lidköping. Leif arbetar med psykoterapi av olika slag. Under en lång följd av år har emellertid handledning och utbildning tagit merparten av tiden. Leif rör sig över många arbetsfält: socialtjänst, vuxen- och barnpsykiatri, institutionsvård för ungdomar och vuxna. I den egna praktiken bedrivs barn- och vuxenterapi liksom familjeterapi
Ingemar Strand är leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi och miljöterapi. Han har arbetat som psykolog inom Stockholms, Värmlands och Örebro län och bor nu i Örebro. Har tidigare varit verksamhetschef med inriktning bl.a. mot psykoterapeutiska verksamheten vid Psykiatrin, Örebro Läns landsting. Idag arbetar han som lärare vid psykologprogrammet vid Örebro Universitet och i privatpraktik, främst som handledare vid olika ungdomsinstitutioner och inom psykiatrin.

Pris: 250 kr

ISBN 978-91-86129-05-7
Format G5 (169x239)
Inbindning Trådbunden
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2008
Upplaga 2
Antal sidor 365
Relaterade artiklar

Ungdomar med Sociala och Psykiska Problem

Andersson, Leif

Utredningsmetod

Utredningsmetod avseende barn och ungdomar

Andersson, Kristina; Andersson, Leif och Thorsén, Eva