Nyheter

Oscar Holmqvists släktbok

Dagman, Margareta; Dabir, Victoria

Bokpresentation

Vår stora nyfikenhet på släktens historia och dess livsöden har lett fram till denna bok. Att skingra mystiken kring Oscars okände far och att hitta denne var vår utgångspunkt. Med hjälp av DNA-tester har vi troligen fått svar på den gäckande gåta, som Oscars mor Cajsa Lisa tog med sig i graven.
Vi har här nedtecknat de forskningsresultat, som vi har hittat i arkiven, men även hos nu levande släktingar och hembygdsforskare, som har delgivit oss sitt material.
Socialt och försörjningsmässigt har personerna i vår släkt liknat genomsnittet av befolkningen under århundradena, det vill säga majoriteten var bönder, några soldater, några hantverkare och präster. Vissa intressanta karaktärer sticker ut med sin driftighet, sin politiska övertygelse, strävan, mod och hopp om ett bättre liv på andra sidan Atlanten. Slående är också den stora fattigdom, slit och umbäranden, som flera av dem fick utstå i sina liv, vilket står i bjärt kontrast till det liv högreståndspersonerna i vår släkt har levat.
Genom de personliga brev som bevarats, har vi fått insikt om den betydelse som religionen och samtidens nyandlighet hade. Psykisk skörhet och sinnessjukdom har också förekommit i släkten.
Hoppas att du som läser denna bok finner resultaten lika intressanta som vi har gjort.
Trevlig läsning! Margareta och Victoria

 

En Alibertabok.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-340-2
Format 210 x 277 mm
Inbindning Trådbundet kapitäl
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2022
Upplaga 1
Antal sidor 251