Våra böcker

Lögnens renässans (återpulicering)

– ett historiskt dokument om vänstern och stalinismen

Andersson, Kenth-Åke

Bokpresentation

Lögnens renässans – ett specialnummer av tidskriften Fjärde Internationalen under hösten 1972 – väckte smärre uppståndelse i dåtidens revolutionära svenska vänster. Denna hade sedan slutet av 1960-talet dominerats av det maoistiska KFml (Kommunistiska Förbundet marxist-leninisterna) med ledande ställning i Vietnamrörelsen. Tillkomsten av en vänster som istället sökte sina ideologiska rötter i motståndet mot stalinismen inom mellankrigstidens kommunistiska rörelse fick KFml att inleda en kampanj mot ”trotskismen”. Med hjälp av Stalintidens hela arsenal av fabricerad smutskastning mot oppositionella med Leo Trotskij i centrum skulle 1970-talets trotskister rensas ut ur Vietnamrörelsen och andra vänstersammanhang. Men kampanjen slog tillbaka, inte minst genom Kenth-Åke Anderssons systematiska granskning av såväl 1930-talets lögnfabrikation som det tidiga 1970-talets.
 Denna återpublicering av Lögnens renässans ska ses som ett sätt att tillgängliggöra ett värdefullt historiskt dokument både vad gäller 1900-talets kommunistiska historia och 1970-talets uppgörelse med delar av den nya vänster som sökte återuppliva det stalinistiska arvet. Tonläget kan säkert bekräfta en och annans fördomar om dåtida vänsterkäbbel men illustrerar samtidigt vad som stod på spel. Skulle den nya radikala vänstern stå för en återgång till kommunismens mörkaste kapitel eller verka för ”mänsklighetens frigörelse”.

Tidigare utgiven av tidskriften Fjärde Internationalen nr 7–8 1972

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-362-4
Format A5 (148x210mm) danskt band
Inbindning limbunden
Omslag Danskt band
Tryckår 2023
Upplaga 1
Antal sidor 415