Våra böcker

Externredovisning

i enskilt bolag

Gustafson, Agneta; Lundh, Simon; Seger, Karin

Bokpresentation

 Denna bok har en praktisk och principiell inriktning och är avsedd att komplettera mer teoretiskt inriktad redovisningslitteratur för att ge en fördjupad kunskap och förståelse för redovisningens funktion och komplexitet. Boken, som är avsedd som en fortsättningsbok, består av tre delar: ett textkapitel, ett kapitel med övningar och ett kapitel med lösningar.

Stora delar av boken har utvecklats i utbildningssammanhang och bygger på erfarenheter från undervisning i lärosalen.

Boken är lämplig för användning vid universitet och högskolor, samt för andra kvalificerade utbildningar.

Agneta Gustafson är ekonomie doktor och har under många år varit verksam vid Handelshögskolan på Örebro universitet. Hon har tidigare arbetat som revisor och ekonom.

Simon Lundh är ekonomie doktor och verksam vid Handelshögskolan på Örebro universitet.

Karin Seger är ekonomie doktor och verksam vid Mälardalens universitet. Hon har tidigare arbetat som revisor och redovisningskonsult.

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-358-7
Format A4
Inbindning limbunden
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2023
Upplaga 4
Antal sidor 156
Relaterade artiklar

Koncernredovisning med en teoretisk utgångspunkt

Fagerström, Arne; Johansson, Peter; Lundh, Simon

Ljud & Ljus AB

Beime, Kristina S.; Lundh, Simon