Våra böcker

Bonderydsbarnen berättar

En familjehistoria från förra sekelskiftet

Nisser, Ulla

Bokpresentation

Under sextio år kring förra sekelskiftet får vi följa de åtta sys­­k­onen Eliasson. De växte upp i ett enkelt lantbrukarhem i Småland, blev tidigt föräldralösa och sking­rades åt olika håll. Men sammanhållningen dem emellan upphörde aldrig. Deras små­ländska arv av envishet, framåtanda, humor och seghet kom att bära dem genom liv och död.
 Väckelserörelsernas framväxt och värderingar satte sina spår i syskonens liv men också den då obotliga sjukdomen cystnjure som drabbade flera av dem.
 Handlingen i boken belyser syskonen Eliassons liv alltifrån barndomen i Bonderyd till den yngsta systerns död i Borås. Vi får möta var och en under år av lugn och harmoni i det trygga barndomshemmet, under missväxt och slit på småländska tegar, under med- och motgång på deras nya bostadsorter. Vi får ta del av barnens funderingar och lekar, ungdomarnas för­älskelser och förhoppningar och de vuxnas familjebildningar och upplevelser av både glädje och sorg.

Ulla Nisser, som år 2016 gett ut självbiografin Hopp från trampolin – Mitt liv som flicka, kvinna och präst, är själv barnbarn till en av huvudpersonerna i boken, Bonderydsbarnen berättar – En familjehistoria från förra sekelskiftet. Hennes mormor Anna Runhall, född Eliasson, bodde under många år i författarens föräldrahem och kom att betyda mycket för henne.

Omslagsbild: Akvarell föreställande Bonderyds Mellangård av Ann-Christine Eliasson

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-250-4
Format 138x210mm
Inbindning Tråbunden kapitäl
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2019
Upplaga 1
Antal sidor 453
Relaterade artiklar

Hopp från trampolin

Nisser, Ulla