Arkitektur

Ladugårdsbacke

En pulsåder i Linköping under 300 år

Tannefors Hembygdsförening

Bokpresentation

Från tillkomsten av Stångebro i mitten av 1600-talet till 1959, när Tullbron stod färdig, var Ladugårdsbacke en viktig del av stans genomfartsled. Denna bok belyser många skeden av platsens utveckling. Från en ny och växande förort via rivningar till modern bebyggelse.
  I inledningen går vi på djupet i arkivens gömmor. Ett omfattande arbete utmynnar i texter från forntid till nutid. I Ladugårdsbacke fanns en brokig blandning av verksamheter. Stamp, bränneri, smedjor och snickerifabriker är några exempel. Av kyrkböckerna framgår att också befolkningen var synnerligen brokig. Omsättningen av folk i de trånga bostäderna var stor. En och samma lägenhet bytte hyresgäster efter bara något år. Bostäderna var undermåliga och ohälsosamma. Soporna kastades i diket ner mot ån. Många sjaviga existenser gömdes i Ladugårdsbacke.
 Motorismens tillväxt efter andra världskriget gav många bensinmackar och firmor som jobbade med bilar. Gamla ruckel revs och nya bostäder fylldes av människor med framtidstro och mer pengar i plånboken. Människor som behövde närservice. Något som gynnade de över 100 småföretagen som fanns i Ladugårdsbacke gemnom åren.
 Boken avslutas med avsnitt om varje kvarter för sig. Vi beskriver   Instuckna i avsnitten hittar man berättelser av människor som bott eller jobbat här eller texter från andra som, liksom vi i Tannefors, älskar och minns Ladugårdsbacke.

Omslagsbild: Ladugårdsbacke från Stångebro österut. (fotograf okänd)

Den här boken kan inte köpas i nätbutiken. Kontakta Atremi för mer information.

ISBN 978-91-7527-282-5
Format 210x220 mm
Inbindning Trådbunden
Omslag Hårdband i färg
Tryckår 2020
Upplaga 1
Antal sidor 141
Relaterade artiklar

En förändringsman i en förändringstid

Öberg, Bengt förf Öberg, Margaretha red.

Nära till affär´n

Tannefors Hembygdsförening