Uppdragsutgivning - vår specialitet!

Hur arbetar Atremi?
Atremi tar vid där du som författare slutar. Vanligtvis innebär det att vi får din text digitalt (via cd, diskett eller e-post). Eventuella bilder skickas antingen digitalt inlästa eller som pappersbilder.
Vi monterar ditt material i ett speciellt dataprogram, anpassat för tryckeriet. Vi ger ett förslag på bokens layout. När detta är färdigt får du ett första utkast, korrektur, där du kan se hur det hela tar sig ut i tryck. Du läser igenom, rättar och har åsikter om layout etc. Sedan skickar du tillbaka ändringarna till oss på Atremi. På detta sätt bollas så korrekturet mellan oss till dess att alla är nöjda. Atremi samarbetar med olika tryckerier och bokbinderier beroende på vilken typ av bok som ska tryckas.
Man kan använda sig av flera olika sorters tekniker. Vissa tekniker lämpar sig bäst om man vill ha en liten enkel bok i liten upplaga (50-400 exemplar) medan andra krav på upplaga och kvalitet kräver andra tekniker.
Atremi ser till att det blir en bok och tillsammans kommer vi överens om hur många exemplar du vill köpa innan vi börjar arbeta med boken. (Under vissa omständigheter kan vi komma överens om att Atremi lagerhåller och distribuerar böckerna åt dig.)
Marknadsföring, utöver denna hemsida, har Atremi hittills inte åtagit sig. Varje bok är unik så fäst er inte alltför mycket vid någon enskild formulering här på hemsidan. Kontakta oss så får vi diskutera hur Atremi kan hjälpa dig med ditt projekt på bästa sätt!

Vad kostar det?
Du undrar naturligtvis vad det kostar att ge ut din bok. Det är tyvärr omöjligt att svara på generellt. Alla våra bokprojekt behandlas individuellt och är unika!
Det är många faktorer som påverkar priset: ditt manus utseende, sidantal, upplagans storlek, bilder och bildkvalitet, bokens kvalitet och utseende m.m. Så kostnaden kan på grund av detta hamna på allt mellan några tusenlappar till över hundra tusen kronor.
Vi ger er gärna en preliminär kostnadsbild i samband med vår inledningskontakt men lämnar sedan en offert när vi känner till just ditt bokprojekt och dina önskemål.