Om Atremi

Historik
Atremi förlag startades i Örebro 1999 av Per-Anders Lundh, som själv då skrivit några hembygds- och släktböcker. Förlaget började som ett fritidsförlag som Per-Anders arbetade med på deltid men har sedan successivt vuxit. Då Per-Anders 2004 flyttade till östgötaslätten utanför Mjölby blev förlaget så småningom (2005) en heltidssyssla. 2005 anställdes sambon Anne Mjärdner på deltid i förlaget. 2008 blev Atremi ett aktiebolag, Atremi AB, som ägs gemensamt av oss, Per-Anders och Anne.

Hur arbetar vi och vilka kan ge ut böcker på Atremi? Atremi arbetar huvudsakligen med uppdragsutgivning, som regel under namnet Aliberta. Vi erbjuder våra tjänster till alla er som vill ge ut en bok (eller flera) och själva kan tänka er att bekosta utgivningen. Vi hälsar er välkomna till vårt förlag!

Inledningsvis arbetade Atremi huvudsakligen med släkt- och hembygdslitteratur. Detta då Per-Anders själv har varit aktiv inom denna genre. Atremis arbetssätt är därför väl anpassat för denna typ av litteratur. I många fall har Per-Anders redan i tidigt skede engagerats av olika föreningar och hembygdsforskare i arbetet med att börja skriva böcker om släkt, hembygd etc. Men Atremi har under åren givit ut böcker ur alla genrer.

Vi ger också årligen ut ett antal böcker enligt s.a.s. traditionell modell. Där vi själva som förlag står för hela utgivningen och även äger, marknadsför och säljer den färdiga boken. Totalt ger Atremi ut ca en bok per arbetsvecka.